Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Lukas Berggren: Hållfasthet i stormiga tider

Opinion · Publicerad 00:01, 26 nov 2014

Vi lever i stormiga tider. I Syrien och Irak härjar islamiska staten. De förföljer, torterar, våldtar och dödar kristna och andra oliktänkande. I Somalia är det islamisterna i al-Shabab som utför samma sorts dåd, i Nigeria är det Boko Haram. I Israel, och inte minst i Jerusalem, växer oron för ytterligare en intifada. Världens blickar är riktade mot Tempelberget, denna lilla yta. Ukraina är invaderat av Ryssland och oron stiger i Europa. På många platser i världen är det oroligt. Stormigt.
Här hemma i Sverige märker vi också av stormarna, men på ett annat sätt. Den här hösten har den politiska kursändringen blivit tydlig. Den rödgröna regeringen har dessvärre tagit många steg i fel riktning. Särskilt märks det i synen på familj, företagsamhet och frihet inom skola och vård. Men framför allt märks det i synen på Israel. Stormen märks även på det teologiska planet. Det som för kristna under lång tid varit självklart blir plötsligt förhandlingsbart. Bibelordet relativiseras, diskuteras och problematiseras, i stället för att läsas och förkunnas.

Bibeln talar mycket om yttersta tiden, eller de sista dagarna. I 2 Timoteusbrevet 3 skriver Paulus till sin lärjunge Timoteus och beskriver hur folk ska vara i de sista dagarna. Han beskriver det som "svåra tider". Uppräkningen av hur människor ska vara är ingen rolig läsning. Paulus konstaterar dessutom: "Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas". Alla gudfruktiga kristna kommer att förföljas, åtminstone i de sista dagarna. Kanske håller det på att dra ihop sig till slutstorm. Hur ska då vi, som kristna, hantera dessa stormar?

I 2 Timoteusbrevet 3:13 läser vi: "Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna". Problemet med människor som är bedragna, är just att de är bedragna. De vet inte själva om att de har blivit lurade och därför lurar de andra. Vi löper alla risken att blir bedragna och behöver därför vara på vår vakt. Jesu stora tal om tidens slut (Matt 24) är därför kryddat med en rad uppmaningar om detta. "Se till att ingen bedrar er" (vers 4), "Var därför vaksamma" (vers 42), "Var därför också ni beredda!" (vers 44).

Varje framsteg måste bedömas. Allt är inte framsteg till det bättre. Många av vår tids stora reformer betecknas som väldiga framsteg. Inte minst gäller detta i synen på familj, äktenskap och sexualitet. Men även på det teologiska området, där allehanda tokigheter lanseras som otroliga framsteg och "cutting edge". Och visst, allt detta kanske är framsteg – men till det sämre. Här krävs vår urskiljning, så att vi kan avgöra vad som leder rätt och vad som leder fel. Vad vi ska göra berättar Paulus i nästa vers: "Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om" (2 Tim 3:14). Sedan följer en hyllning till Skriften. När människor skryter om sina väldiga framsteg, så låt oss hålla fast vid bibelordet. Låt oss bedöma "framstegen" mot Bibelns undervisning.

När jag studerade på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, var ett av ämnena hållfasthet. När vi skulle räkna på viktiga, bärande konstruktioner var det väsentligt att alltid räkna med en säkerhetsfaktor. Säkerhetsfaktorn kunde till exempel vara 3, vilket innebar att allt skulle multipliceras med en faktor 3. Det ledde förstås till en mycket dyrare konstruktion, ändå gjorde man så. För säkerhets skull. För att ta höjd för det oförutsedda eller oväntade. En bro kan inte dimensioneras så att den precis klarar normalbelastning, utan det måste finnas utrymme för det exceptionella. I stormiga tider, eller vid hög belastning, kan det vara skillnaden mellan liv och död.
I stormiga tider gör vi klokt i att borra oss ner i Guds ord ännu mer. Vi kanske till och med ska borra oss ner så djupt att vi har en säkerhetsfaktor i händelse av rejäla stormar. Guds ord förblir i evighet, medan stormarna – förr eller senare – bedarrar. Låt oss hålla fast vid Guds ord. Det håller genom alla stormar.

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren
ledarsidan@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...