Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

Foto: Erik Mårtensson / TT

Lukas Berggren: Fritt fram att diskriminera politiker?

Opinion · Publicerad 00:01, 22 jan 2014

I helgen framkom uppgifter om att riksdagsmannen Kent Ekeroth (SD) har blivit utslängd från en krog i centrala Stockholm. Enligt krogen blev Ekeroth avvisad på grund av att han hade kränkt en kvinnlig gäst "på ett extremt förnedrande sätt". Ekeroth själv menar emellertid att allt berodde på att han tillhör Sverigedemokraterna. En ljudupptagning stöder Ekeroths version, men krogen hävdar att det inte är deras vakt som talar på ljudupptagningen. Ord står mot ord.

Efterspelet till händelsen är principiellt intressant. De medföljande Säpo­vakterna anmälde krogen för olaga diskriminering, efter rådgörande med åklagare. Men nu har åklagaren ändrat sig och valt att lägga ner ärendet, eftersom han menar att det i Sverige inte är olagligt att diskriminera någon på grund av politiska åsikter. Det är ett mycket uppseendeväckande konstaterande. Åklagaren bemödar sig alltså inte ens med att undersöka om Ekeroth har blivit avvisad på grund av sina politiska åsikter, för det är ointressant. Hade han däremot blivit avvisad på grund av att han vore ateist, transvestit, kristen, homosexuell, allergisk eller pensionär hade saken varit en annan. Då handlar det om diskri­minering i lagens mening.
Det är mycket möjligt att åklagaren har gjort en korrekt bedömning av gällande lagstiftning, men i så fall strider diskrimineringslagen mot många människors rättsmedvetande. På diskrimineringsombudsmannens hemsida står följande att läsa: "Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder."
Politiska åsikter eller partitillhörighet finns således inte med på "listan". Är det därmed alltså fritt fram att diskriminera politiker? Kan allehanda krögare känna sig fria att avvisa både miljöpartister och moderater framöver?

Det finns uppenbara problem med att skapa den här typen av listor över grupper som inte får diskrimineras. Grupper som har den politiska majori­tetens stöd har lätt för att hamna på listan, medan andra röstsvaga minoriteter – eller grupper med kontroversiella uppfattningar – får finna sig i att hamna utanför. En diskrimineringslagstiftning borde rimligen syfta till att skydda generellt mot diskriminering, inte skydda vissa grupper mot diskriminering. Annars blir ju diskrimineringslagen diskriminerande i sig och principen om allas likhet inför lagen åsidosätts.
Under lång tid har den politiska vänstern varit påskyndare av den här typen av särlagstiftningar, som skapar listor över grupper som inte får förtryckas eller diskrimineras. Allianspartierna har dessvärre inte stått emot trycket, möjligen på grund av rädsla för att utmålas som motståndare till svaga och utsatta grupper i samhället. Men baksidan av särlagstiftningarna blir mer och mer uppenbara. Den lagstiftning som var tänkt som ett skydd mot diskriminering kan användas i direkt motsatt syfte, för att diskriminera dem som inte står på "listan".

Med åklagarens resonemang skulle en motsvarande lista över grupper man får diskriminera kunna upprättas. Politiker, biodlare och bibliotekarier skulle kanske platsa? De omfattas hur som helst inte av nuvarande diskrimineringslag. Det här visar att svensk särlagstiftning har nått vägs ände. Generell lagstiftning, giltig för alla medborgare, måste ersätta särlagstiftningarna som faktiskt både diskriminerar människor och urholkar rättsmedvetandet.


Lukas Berggren

twitter.com/lukasberggren

Flytande könsidentitet uppmuntras på förskolor

Barn. Normkritisk litteratur rekommenderas, biologisk fakta tonas ned och ord som ”flickor” och ”pojkar”... torsdag 27/1 11:50

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Nu är OS-truppen spikad

Sport. Den svenska OS-truppen är spikad. Skicrossåkaren Eliott Baralo, 23, och alpinåkaren Charlotta... torsdag 27/1 05:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
Följ Världen idag i sociala medier