Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Lukas Berggren: Fel signaler till IS-terrorister

Opinion · Publicerad 00:01, 23 jan 2015

Drygt 100 personer från Sverige vet man har rest till Irak och Syrien för att strida med islamistiska terrororganisationer. Säpo tror emellertid att mörkertalet är stort och det kan därför röra sig om hela 300 personer. 80 personer beräknas ha återvänt. En angelägen fråga i Sverige, och i övriga Europa, är hur dessa återvändare ska bemötas.

Örebros kommunalråd Rasmus Persson (C) berättade nyligen för SVT Tvärsnytt att problematiken hade varit uppe i kommunledningen. "Vi har diskuterat hur vi ska arbeta för att de här killarna som har kommit tillbaka inte åker igen, och att de bör få hjälp att bearbeta de traumatiska upplevelser som de har varit med om", sade han. De återvändande terroristerna skulle erbjudas både jobb och psykologhjälp, enligt kommunalrådet. Fokus på att hjälpa således.

Efter hård kritik försökte han nyansera sitt uttalande en aning. Men det gick sådär. Sedan visade det sig att Örebro kommun redan har delat ut praktikjobb till återvändande IS-terrorister. Tolv unga män från Vivalla fick praktikjobb av kommunen efter att ha kommit tillbaka från Syrien och Turkiet. "... det fanns inga misstankar om brott mot någon av männen. Så därför ville vi hjälpa dem", säger en av kommunens företrädare. Återigen fokus på att hjälpa. En av kommunens praktikanter åkte sedan till Irak för nya strider för IS och omkom där. Efter att han hade blivit "hjälpt" av kommunen.

Det är minst sagt svårt att förstå resonemanget. Medan Europa mobiliserar för att möta terrorhoten från återvändare och diskuterar lämpliga straff, rör sig diskussionen i Sverige på en helt annan nivå. Här pratar vi om hur de – terroristerna – ska få bästa möjliga hjälp. Det verkar som att kommunalrådet ifråga inte förstår kraften i signaler. För om syftet är att minska rekryteringen till terrorism är signalen han ger den rakt motsatta. Det är i själva verket en fyrdubbelt felaktig signal.

Först och främst sänder det fel signal till dem som återvänder från terrorstriderna. Saft och bullar (läs: jobb och psykologhjälp) har ett signalvärde. Fängelsestraff, eller hot om utvisning, ett annat. Genom att hjälpa terroristerna, snarare än att straffa dem, förringas deras handlingar. "Det var inte så farligt", blir beskedet.

För det andra sänder det fel signal till dem som funderar på att åka. För att citera vad terrorforskaren Magnus Norell säger till Aftonbladet: "Vill man öka rekryteringen till IS så är det en fantastisk idé. Budskapet blir ju att det är helt okej att bete sig så här och när du kommer tillbaka så fixar vi med jobb, bostad och terapi". Kanske en reklamkampanj är nästa steg? "Har du svårt att få jobb? Gör din praktik hos IS, så har du garanterat jobb när du kommer hem". Osmakligt? Ja.

För det tredje sänder det fel signal till terroristernas offer. Samhället måste förstås ställa sig på brottsoffrens sida, inte på förövarnas. Detta alldeles oavsett om brotten begås i Mellanöstern eller i Sverige. Det borde självfallet vara brottsligt i sig att strida med terroristorganisationer. Flera partier kommer nu med krav på både hårda fängelsestraff och med krav om utvisning för dem som inte är svenska medborgare. Det är mycket bra. Signaler av ett helt annat slag.

För det fjärde sänder det fel signal till Sveriges befolkning. De politiker som ignorerar eller förringar problemen med jihadistresenärer lär inte vinna förtroende i de breda folklagren. Det stora problemet är trots allt inte traumatiserade terrorister. Människor är nog betydligt mer bekymrade över nyrekryteringen av terrorister och att terrorhotet mot Sverige – på grund av dessa återvändande jihadister – har ökat. Den sortens problem löses inte med saft- och bullpolitik.

Nu krävs konkreta åtgärder för att jihadist­resenärer ska kunna lagföras och straffas. Gärna redan på planerings­stadiet. Där bör fokus vara. Terroristerna är förövare, inte offer. De verkliga offren är de unga flickor som våldtas, de kristna som får sina halsar avskurna i brist på korancitat och de "otrogna muslimer" som avrättas på led och massbegravs.

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...