HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Vi vill arbeta för enhet i mångfald även i fortsättningen, skriver Lukas Berggren. Bilden är från 2011 års Jesusmanifestation i Stockholm. Foto: Erik Lundström/Arkiv

Lukas Berggren: Enhet i mångfald

Opinion · Publicerad 00:01, 14 mar 2014

Nyheten att Ulf Ekman blir katolik har varit det stora samtalsämnet den här veckan. Fattas bara annat. Att fånga upp de olika reaktionerna har varit vår redaktions fokus. Reaktionerna är förstås olika. Glädje och respekt blandas med sorg, ilska, besvikelse och förvirring. Allt detta har också kommit fram i tidningen. På nyhetsplats försöker vi – så gott vi kan – beskriva verkligheten så som den är. Här på ledarplats tillåter vi oss att både analysera det som sker och att peka ut en riktning för framtiden. Låt mig därför ge dig några reflektioner efter det som skett.
Först. Jag tror på samvetsfriheten. Vad menar jag med det? I den process som nu är, där en del upplever besvikelse och förvirring, tror jag det är viktigt att klargöra några saker. Som följare kan man aldrig bestämma vart ens ledare går. Däremot kan man välja om man vill fortsätta följa sin ledare. Samvetsfriheten måste gälla i båda riktningarna. En ledare som av övertygelse går en viss väg, måste tillåtas göra det. Som följare kan jag välja om jag vill följa med, eller inte.

Låt mig bli personlig. Ulf Ekman har varit min pastor. När Ulf Ekman nu har valt att upptas i den katolska kyrkan kan jag inte gå med längre, av samvetsskäl. Jag är och förblir en evangelisk kristen. För många är det förstås smärtsamt att konstatera att en person man har följt under många år går på vägar där man inte längre kan följa. Trots den smärta det innebär tror jag det är angeläget att värna både sin egen och andras samvets- och övertygelsefrihet. Jag har därför sagt, och säger fortsatt, att jag respekterar det beslut som Ulf Ekman har fattat. Men jag går inte med, för det skulle strida mot min övertygelse. Däremot är Ulf Ekman min dyrbare broder och vän även fortsatt. Och jag är enormt tacksam över allt gott jag har fått från honom under åren.
Det som sker nu är att fler börjar reflektera över den egna teologiska identiteten. Det är nyttigt. Man frågar sig: vad tror jag på egentligen och varför? En sådan process kan leda fram till en tydligare självbild. Nästa vecka, på vår Tro & Liv-sida, kommer vi därför att göra en genomgång av vad som förenar och skiljer evangelisk och katolsk tro. Vi tror att detta är angelägen folkbildning just nu. Evangeliskt kristna och katoliker har mycket gemensamt. Men det finns också viktiga skillnader. Detta vill vi tydliggöra.

En tydlig egen identitet ska inte förväxlas med kraftfull polarisering, där vi definierar oss själva i reaktion mot någon annan. Det finns en risk att vi förstorar upp skillnaderna på bekostnad av det vi har gemensamt. Men det finns också en risk att vi sopar alla skillnader under mattan. Inget av detta är bra för den som vill se sann kristen enhet. Trygghet i den egna identiteten och ett sakligt samtal om våra olikheter är i själva verket en viktig förutsättning för enhet mellan kristna. I måndags valde vi på Världen idag att tydligt deklarera vår egen identitet. Vi är en evangelisk, karismatisk tidning. Utifrån den identiteten vill vi verka för enhet mellan alla kristna.
Men den senaste veckan har tydliggjort att katolska och evangeliska kristna lägger olika innebörd i begreppet enhet. Menar vi en organisatorisk enhet under påven eller inte? Här finns en uppenbar risk för begreppsförvirring. För Världen idags del innebär arbetet för enhet inte att alla ska samlas under ett paraply – den katolska kyrkan. Det innebär i stället en Andens enhet i Kristus, där vi gläds över det vi har gemensamt men inte blundar för olikheterna. Enhet i mångfald, skulle man kunna säga. För detta vill vi arbeta, även i fortsättningen.

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...