Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Lisa Abramowicz: Naivt tro att IS snart besegras

Opinion · Publicerad 00:01, 3 okt 2014

Situationen i Mellanöstern är mer kaotisk än någonsin. Den sunnitiska extremistgruppen Islamiska staten (IS) har brett ut sig blixtsnabbt över regionen, främst Irak och Syrien, med en otrolig brutalitet. IS riktar sig främst mot religiösa och etniska minoriteter och västerlänningar i området. Brutaliteten har inte på något sätt dolts utan varit ett vapen med syfte att få folk att fly, alternativt övergå till IS form av islam.

Nyligen har en USA-ledd koalition börjat flygbomba IS, vilket har lett till att IS nu försöker minska sin synliga närvaro. Men det är naivt att tro att denna välfinansierade organisation kommer att besegras snart. Med tanke på alla de olika militanta islamistgrupper som härjar i regionen, finns det många analytiker som ser framför sig åratal av krig och kaos. Kanske ett "Mellanösterns trettioåriga krig".

Vilka är orsakerna till detta? En orsak kan vara att stater som Libyen, Syrien och Irak har en undermålig statsmakt och folken en svag känsla för nationalstaten. FN-rapporter har redan för tio år sedan beskrivit underskott inom nästan alla områden; ekonomi, utbildning, kvinnors situation, rättssamhället. Demokrati är en bristvara i regionen med få undantag som Israel, Marocko och Kurdiska självstyret i Irak. Till länder med en viss öppenhet och stabilitet får möjligen även räknas Jordanien och Tunisien. Den arabiska våren gick snabbt över och demokratiseringssträvandena har fallerat.

En annan populär förklaring till krigen i regionen är det Ottomanska rikets fall, och Sykes-Picot-avtalet från 1916, då Frankrike och Storbritannien delade upp vissa områden inom det besegrade riket. Deras mandat varade mellan 10-30 år. Innan dess hade Ottomanska riket med Istanbul som härskarcentrum regerat i 400 år. Denna era hade en mycket större inverkan på folken i Mellanöstern än ett kortvarigt europeiskt styre. Nationella rörelser eller demokrati sågs inte med blida ögon inom Ottomanska riket, och de icke-muslimska samhällena delades upp i olika religiösa samfund, milletsystemet, där judar och kristna ingick. De fick betala extra skatter för att lämnas ifred. Nu gäller konflikterna i Mellanöstern framför allt olika inriktningar inom islam, främst sunni och shia, och inom sunni även undergrupper av denna. De etniska och religiösa minoriteterna är redan på väg att fly eller fördrivas. Judarna har flytt till över 99 procent. De kristna utgjorde för 100 år sedan 20 procent av Mellanösterns befolkning. Nu utgör de fem procent och siffran minskar.

En seglivad myt som odlats av vissa experter har kommit på skam. Det är inte den israelisk-arabiska konflikten som är navet eller orsaken till Mellanösterns krig och kriser.

Lisa Abramowicz
generalsekreterare för Svensk Israel-information

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...