Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Lisa Abramowicz: Betydelsen av ett namn

Opinion · Publicerad 00:01, 19 dec 2014

Vad är ett namn? frågar Julia i balkongscenen i Shakespeares pjäs ”Romeo och Julia”, apropå striderna mellan kärleksparets ätter Capulet och Montagu och det kan man ju kanske förstå att Julia ifrågasätter.

Men att ändra på det namn som ett land – Judéen – kallades för vid en viss historisk tidpunkt? En tendens som blivit allt vanligare är att konsekvent och regelmässigt använda benämningen ”Palestina”, för det land som Jesus föddes och levde i. Det gäller såväl historiker, teologer, politiker som debattörer. Ett tydligt exempel på denna tendens hörde jag nyligen på P1-programmet Teologiska rummet (12 december) då den amerikansk-iranske teologiforskaren Reza Aslans bok om Jesus, Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth diskuterades. Under hela program­tiden talade deltagarna om ”Palestina under Jesu tid”, samma terminologi som Aslan använder. Det gällde särskilt professorn i teologisk etik, Elena Namli, från Uppsala universitet. Men det historiskt korrekta namnet under Jesu levnad och fram till och med det romerska kväsandet av det andra judiska upproret, 135 e.Kr, var Judéen (Judaea på latin) och inget annat.

Den romerske kejsar Hadrianus döpte om Judéen till Palestina, vilket är latin för Filistéen, i syfte att utplåna alla associationer mellan landet Judéen och judar. Detta namnbyte skedde cirka 100 år efter Jesu korsfästelse. Den brittiske historikern Simon Sebag Montefiore skriver i Jerusalem – biografin (Norstedts 2011) att ”Hadrianus strök Judéen från kartan och döpte avsiktligt om det till Palestina efter judarnas urgamla fiender, filistéerna”.

Filistéen var ett landområde som sträckte sig längs Medelhavskusten från Gaza till det moderna Israels Ashdod. Filistéen och filistéerna hade försvunnit från historien drygt 600 år före Hadrianus.  Palestina nämns över huvud taget inte i bibliska texter, varken GT eller NT. Detta är lätt kontrollerade fakta. Jag slog upp på måfå i NT och fick upp Matteusevangeliet 2 kapitlet, vers 1: ”När nu Jesus var född i Betlehem i Judéen, på konung Herodes tid, då kommo vise män från Österns länder till Jerusalem”. (1917 års översättning).
Tänk på den gamla julpsalmen ”Gläns över sjö och strand”, andra versen. ”Natt över Judaland, natt över Sion”. Kommer det att ändras till ”Natt över Palestina, natt över Ramallah”?

Att Reza Aslan skriver och talar om Palestina i stället för Judéen har troligen andra motiv än rent historiska. Men att svenska forskare slarvar med benämningen av det land Jesus föddes och växte upp i, får mig att dra slutsatsen att de har andra motiv än vetenskapliga. Men politiska syften – som säkerligen ligger bakom denna historie­förfalskning – får inte överskugga histo­riska fakta. För vad ska annars allmänheten, debattörer och politiker förhålla sig till?   

Lisa Abramowicz
generalsekreterare för Svensk Israel-information

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00