Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Leva som vi lär är grunden

Opinion · Publicerad 00:00, 14 jan 2013

Jesus talade i bergspredikan om den kristna församlingen, gemenskapen av lärjungar, som en stad på ett berg, ett salt i förruttnelsen, ett ljus i mörkret.
När människor ser våra goda gärningar, då ska de prisa vår Fader i himlen, sade Jesus.
Det handlar både om att leva ut ett alternativ, vara ett alternativt samhälle, men samtidigt vara en profetisk röst gentemot samhället.
Om vi bara lever för oss själva, ett exemplar­iskt liv i Kristi efterföljelse, då blir vi en sluten sekt. En kyrka som bara pratar och försöker påverka samhället, men inte lever som man lär, uppfattas bara som hycklare och saknar all trovärdighet.
Grunden i alltsammans är att vi kristna lever som vi lär. Formar vi inte en gemenskap av troende som är ett ljus, ett alternativ, då har vi ingen trovärdighet i att predika gentemot samhället och vara en profetisk röst.

En av de stora utmaningarna i vårt samhälle är den växande främlingsfientligheten och rasismen. Utmaningen för den kristna församlingen är att leva ut ett alternativ och bygga en mångkulturell församling i kärlek och gemenskap, och där de nya svenskarnas integration fungerar naturligt. Då kan vi utifrån vår livsstil tala trovärdigt i samhällsfrågor. Kristna kyrkor är ofta spjutspetsar i lokalt integrationsarbete, men dessa frågor kan lyftas fram ännu mer. Med praktiken som bas kan vi i det offentliga rummet ge synpunkter på flykting- och migrationspolitiken.

Vi lever i ett samhälle där de ofödda barnen nedvärderas och där de oönskade inte har något människovärde.  Samma sak gäller här. Vi behöver bygga en kristen gemenskap och livsstil där vi i praktiken visar att även de ofödda barnen är fullt ut älskade och har ett rättsskydd. Då kan vi med frimodighet gå in i debatten om att även samhället behöver bättre värna om det ofödda livet.

Vi lever i ett samhälle där sexualiteten exploateras. Det som har varit positivt med kvinnorörelsens inflytande är att kampen mot prostitution och pornografi har varit ganska framgångsrik under de senaste decennierna. Vissa inslag av sexliberalismen från sjuttiotalet har motarbetats. Här har kvinnorörelsen och en kyrka som står för traditionella kristna värderingar samma ståndpunkt. Som kristen församling behöver vi i våra egna led hjälpa människor att övervinna sexmissbruk och pornografikonsumtion.

Vi lever i ett samhälle med växande otrygghet och psykisk ohälsa bland unga människor. Som kristen församling behöver vi vara ett föredöme i att bygga stabila familjer och på ett bra sätt ta hand om våra barn och ungdomar. Då har vi ett trovärdigt vittnesbörd.
Vi kan räkna upp fråga efter fråga. Alkohol och missbruk, att skapa försoning och motverka våld, en sund och etisk inställning till ekonomi etcetera. Samma princip gäller, att bygga ett fungerande alternativ, och vi kan med frimodighet engagera oss utanför kyrkdörrarna.

Jag tror på betydelsen av att vi bygger församlingar som är trovärdiga. Det är inte någon tung börda, Anden ger oss kraft och förmåga. Det kräver öppna och ärliga församlingar som både ger vägledande och tydlig undervisning men där vi även får bearbeta våra brister och vår sårbarhet.
Men det utesluter inte att vi engagerar oss i det samhälle vi lever i och försöker påverka det i rätt riktning utifrån goda kristna ideal och värderingar.

Stefan Swärd

Rekordmånga säkerhetshot bland asylsökande

Samhälle. Antalet personer som söker uppehållstillstånd och som Säpo bedömer som säkerhetshot nästan trefaldigades i fjol. Enligt Migrationsverket beror det på...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...