På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Kyrkomötet underminerar Israel

Opinion · Publicerad 00:00, 23 nov 2012

Med röstsiffrorna 132-53 och 49 nedlagda uttalade kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, i onsdags "att kyrkostyrelsen ska uppmana den svenska regeringen att verka för att Palestina upptas som fullvärdig medlem i FN". Frågan om en palestinsk stat kommer närmast upp till behandling i FN på torsdag nästa vecka, den 29 november.
Beslutet på kyrkomötet har fattats mitt i en brinnande konflikt. Och det fattades av en majoritet , främst bestående av ledamöter från nomineringsgruppen Socialdemokraterna och Centern, ÖKA, V i Svenska kyrkan, MP i Svenska kyrkan samt dessutom åtskilliga POSK-are och moderater.
Beslutet fattades även i full vetskap om att de folkrättsliga kriterierna för en palestinsk stat inte är uppfyllda. Vad som krävs för att en stat ska erkännas är att den har ett avgränsat territorium och en enda regering som kontrollerar detta territorium. Man får heller inte befinna sig i väpnad konflikt. Med två skilda styren – Fatah på Västbanken och terroristorganisationen Hamas i Gaza – uppfylls således inte kriteriet om en enda regering. Att det pågår en väpnad konflikt mellan Israel och Hamas har knappast undgått någon, inte heller kyrkomötet. Även under den nu bräckliga vapenvilan har raketer skjutits från Gaza mot Ashdod.

Det är därför sorgligt att Svenska kyrkans högsta beslutande organ väljer att fatta ett beslut om stöd till en palestinsk statsbildning. Att Svenska kyrkan, i strid mot folkrätten, ensidigt tar ställning i en pågående konflikt bidrar knappast till en hållbar lösning. Det är ett tydligt politiskt ställningstagande som legitimerar terroristorganisationen Hamas och underminerar Israels ställning. Hamas erkänner inte Israel och deras stadgar är rakt igenom anti-israeliska, med hänvisningar till Sions vises protokoll. Målet är att störta Israel och metoden är jihad. Kyrkomötets stöd för en palestinsk stat blir därför ett indirekt hot mot Israels rätt att existera. Hotet mot Gazas befolkning är inte Israel, utan deras egna ledare, Hamas. I Hamas ögon blir alltför ofta människor reducerade till brickor i ett maktpolitiskt spel.

En liknande majoritet från samma kyrkomöte, denna gång med 148 röster mot 60 samt 29 nedlagda, vill även rekommendera församlingarna "att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena". Effekten av ett sådant agerande  är att samtliga israeliska företag och produkter kommer att uppfattas som suspekta och därmed bör bojkottas. Syftet med beslutet är förstås att göra det svårare för Israel att exportera varor till Sverige. Även detta är ett sorgligt besked.
Det enda positiva i kyrkomötets diskussion och behandling av de Israelkritiska motionerna från C och ÖKA var det stora motstånd detta mötte i den flera timmar långa debatten. Motståndet kom framför allt från den kristdemokratiska gruppen och från Frimodig kyrka. Ett antal moderater och någon liberal i FiSK slöt även upp.
Tillsammans lyckades de pressa fram skrivningen att "Svenska kyrkan kräver ett slut på både palestinskt och israeliskt våld mot civila och att mänskliga rättigheter och internationell lag efterlevs av båda sidor i konflikten", en nog så viktig markering om att lidande och utsatthet gäller även civila israeler och staten Israel.
Det är smärtsamt att konstatera att Svenska kyrkan vänder Israel ryggen när stödet för den judiska fristaden, nationen Israel, är som störst. Antisemitiska krafter vinner mark i Sverige och Europa. I en sådan tid behöver kristenheten visa Israel och judarna vårt stöd. Besluten på kyrkomötet går – tragiskt nog – i rakt motsatt riktning. Desto större skäl för oss andra att manifestera vårt stöd för Israels rätt till både existens och fred.

En stat får inte pressa sina medborgare till att ljuga

Ledare En lärare på Sol­viks­skolan i Järna blev nyligen uppsagd från sin tjänst på grund av sin vägran... tisdag 11/5 00:10

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier