Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kyrkans ledare bör förvalta, inte förvilla

Opinion · Publicerad 00:04, 9 aug 2013

En av sommarsöndagarna har i den svenska evangelieboken temat "Goda förvaltare". Att vara förvaltare innebär att ha ansvar för något, som man inte själv äger. När förvaltningen är över ska det göras räkenskap. Kapitalet ska åtminstone vara ofördärvat, helst ska det ha växt. Om förvaltaren missköter sin uppgift kan det bli rättssak: trolöshet mot huvudman.
Kyrkan, Guds folk, och i synnerhet dess ledare, har ett uppdrag från sin Herre att förvalta. Av en förvaltare krävs trohet, och åtminstone de som vigts till tjänst som präster och biskopar har blivit vigda "med den stora räkenskapsdagen för ögonen". Kyrkan har sin huvudman, Jesus Kristus, huvudet för kroppen. Det är bara han som avgör om förvaltningen skötts riktigt, inte antalet gilla-tummar, inte opinionssiffror i kvällspressen, inte en majoritet i kyrkomöte eller samfundskongress. Bara Jesus.

Vad har kyrkan fått att förvalta här i världen? Kyrkan har fått en tro att förvalta. Kyrkan äger inte tron, och kan inte på eget bevåg eller med majoritetsbeslut uppdatera den med nya versioner allteftersom. Kyrkan är kallad att "kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga" (Jud v 3). "En gång för alla" – det betyder att sanningen om Jesus är hållbar in i varje ny tid och in i varje nytt samman­hang, över alla geografiska och kulturella gränser. Det som ska ges vidare ska inte vara förvillande likt sanningen – det ska vara äkta vara. Att upphäva, lägga till eller ta bort, "klippa och klistra" med vad Herren har sagt i sitt ord är allvarligt och kan leda till anmärkningar vid revisionen... i värsta fall trolöshet mot huvudman.
Guds folk behöver ledare med rätt förvaltarsinne, som inte lägger till eller plockar bort trossatser utan som bevarar tron ofördärvad och som hjälper människor att säga sitt "ja" till tron på till Jesus. Det är den tron som ska växa sig djupare och starkare i varje kristen.

Guds folk behöver ledare som älskar Jesus och som inte ber om ursäkt för det. Guds folk behöver ledare som inte rör sig i kamouflagekläder utan är klädda i den rustning Paulus ger anvisning om för varje kristen, Ef 6:10ff. Guds folk behöver ledare, som älskar dem som har en annan tro så mycket, att de i stor kärlek kan göra Jesus känd för dem. Guds folk behöver ledare som smakat det saftiga gräset och släckt törsten i det vatten som ger ro, så att de kan leda andra dit.
Sådana herdar behöver Guds folk! Utan goda ledare blir folket förvirrat och i värsta fall förvillat. Det finns ingen kurs eller utbildning som producerar goda ledare.
Det är bara Herren själv genom sin Ande som kan forma dem.
Vår uppgift som kristet folk är att vara den miljö, där goda ledare kan växa fram; där de ledare Herren kallat blir sedda och får sin kallelse bekräftad.

Ledarprofilen är tydlig: rakryggad som den som har korset i ryggen; huvudet mer redo för törnen än för lagerkrans; blicken riktad mot andras behov; hjälplös i omvärldens ögon men med förmåga att kunna leda människor till Paradiset. I dag!

Berit Simonsson
ledarsidan@varldenidag.se

Nåd tema när soulartist och tv-pastor gör show

Föreställning. Till helgen kommer föreställningen Avslöjad att spelas på Nyhemsveckan och sedan på Torpkonferensen. Det är Samuel Ljungblahd och Egil Svartdahl som...

Lars Adaktusson lämnar KD:s partiledning

Politik. Lars Adaktusson lämnar Kristdemokraternas partistyrelse och rollen som andre vice partiledare, säger han till Expressen. – Jag hade förväntat mig att...

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Palestinskt bistånd kan öka med 500 miljoner

Politik. Trots att flera andra länder fryst eller minskat biståndet till palestinska myndigheten på grund av misstankar om korruption och att medel används...

90-plussare tränar för livet

I takt med en åldrande befolkning ökar intresset för motion allt högre upp i åldrarna. På Body Joy i Värmdö träffas varje vecka ett gäng...