Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Kyrkan behöver välkomna flyktingar

Opinion · Publicerad 00:00, 8 aug 2012

För oss kristna är världens största problem synden, att vi har hamnat i kollisionskurs med Gud. Syndens lön är döden, och förstör världen, evangeliet om Jesus Kristus handlar om befrielse och förlåtelse för vår synd, frälsning, upprättelse, befrielse.
Men Bibeln visar tydligt att kristen tro inte bara motiverar till direkt evangelisation och omvändelse, det driver oss också till att visa Guds kärlek på ett praktiskt plan, framför allt att visa barmhärtighet mot människor som är hotade, utsatta och drabbats av världens orättvisor – utan att ha förtjänat det.
Evangelisation, mission och ett kristet socialt engagemang går hand i hand, och är två sidor av samma mynt. Tyvärr har kristna kyrkan ibland tappat sitt sociala fokus. Att kristna försvarade slavhandeln en gång i tiden är ett exempel på katastrof i kyrkans historia. Då fick ekonomiska intressen gå före respekten för människovärdet. Förföljelser mot judar i Guds namn är ett annat exempel. Häxprocesserna var exempel på urspårad andlighet under viss kristen täckmantel. Listan kan göras lång. Det finns också starka vittnesbörd om starkt kristet socialt engagemang, tidiga kyrkohistorien visar att i Romarriket var det de kristna som tog hand om de gamla, sjuka, de utsatta med mera.

Den bibelbok som kanske mest utmanar oss när det gäller socialt engagemang är Jakobs brev. "Att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd /.../ är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud" (1:27). Jakob varnar för att förakta den fattige. Den som inte visar barmhärtighet drabbas av Guds dom, skriver Jakob.
Vilka utmaningar står vi inför i dag när det gäller kampen för rättvisa och stöd för utsatta människor och där vi kristna bör vara spjutspetsar i kampen för mänskliga rättigheter?
En del experter hävdar att dagens trafficking är mer omfattande än dåtidens slavhandel. Det är en kamp där vi kristna bör ge allt stöd vi kan. En annan viktig fråga handlar om engagemanget för utsatta barn runt om i världen, både i krigssituationer och när fattigdomen förstör barnens liv. Västvärldens blinda fläck på detta område är engagemanget för de ofödda barnen. Det finns ingen grupp som är så förbisedd och utsatt för livsfara.

Ett område där vi kristna kan visa barmhärtighet i praktiken handlar om engagemanget för flyktingar. Det finns kristna i Sverige som har gjort heroiska insatser för att stötta utvisningshotade flyktingar som kanske hotas av död, tortyr eller svält om de blir utvisade till sitt hemland. Flyktingar utgör bara tio procent av alla som kommer till Sverige. Det rika Sverige har råd att visa barmhärtighet på detta område.
En självklar grupp att stötta för oss kristna är muslimska konvertiter, som ofta utsätts för livsfara om de tvingas återvända. Men även i andra fall behöver vi visa medmänsklighet och barmhärtighet. I kyrkorna får vi ofta närmare kontakt med människor än vad Migrationsverket kan ha. Det medför att vi bättre kan förstå de risker och hot som enskilda människor är utsatta för. Flyktingar är en av de mest utsatta grupperna i Sverige. Den kristna församlingen behöver vara ett välkomnande hem för utsatta människor, inte minst flyktingar.

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier