Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Johan Lundell: (M) + hbtq = sant

Opinion · Publicerad 00:01, 2 jul 2014

26 juni lanserade "Nya Moderaterna", som de kallar sig själva i pressmeddelandet, en ny satsning: hbtq-lyftet. Att kommentera hela innehållet låter sig inte göras; jag nöjer mig med att kommentera den sista av punkterna: "Vi vill se ökad hbt-certifiering av förskolor och skolor."
Innehållet i certifieringen bestäms av RFSL. Kostnaden, cirka 4 000 kronor per anställd, går till RFSL. Vilka åtgärder verksam­heten behöver vidta bestäms av RFSL. Den som avgör om man får certifikatet är RFSL. Frågan är om det ens behöver påpekas hur galet det är att kommunala eller landstingsdrivna vårdmottagningar, fritidsgårdar, förskolor, skolor och bibliotek helt plötsligt behöver följa direktiv från en ideell organisation som dessutom är Sveriges kanske skickligaste lobbygrupp. Vilken annan lobbyist ges möjligheten att certifiera kommunal eller landstingsdriven verksamhet? När alla andra organisationer får betala för sitt lobbyarbete lyckas skandalomsusade RFSL, vars förra distriktsordförande i Halland nu åtalas för bland annat våldtäkt under sin tid som ordförande, med att dessutom få bra betalt i sin opinionsbildning.

Från politiskt håll hävdas det att hbt-certifieringen är en kunskapssatning. Det är möjligt, men det handlar också om att förändra språkbruket; att ersätta icke könsneutrala ord med könsneutrala. Någon annan slutsats kan man inte dra efter att ha gått igenom tiotals tidningsartiklar, där just detta lyfts fram av dem som nyligen genomgått kurserna och blivit certifierade.
I flera artiklar från 2012 står det att en hbt-certi­fierad förskola har hbt-certifieringen för att "undervisningen sker i en könsneutral miljö".
Bibliotekarien på Hallonbergens hbt-certifierade bibliotek förklarar DN att "Sitter det ett gäng killar i en soffa säger jag hej ungdomar i stället."
Catharina Ek på Sollentuna bibliotek menar att "ett konkret exempel är att inte be barnen att 'deras mamma eller pappa' ska skriva under lånekortsblanketten, eftersom det finns barn med två mammor eller två pappor". I stället föreslår hon termen "vuxen".
Eva Ljung på Folktandvården i Uppsala säger samma sak: "I stället för att fråga om mamma eller pappa brukar borsta tänderna kan man fråga om någon vuxen brukar hjälpa till."

I en rapport kring ett biblioteks certifiering uppmuntras det att "fundera på om det går att använda barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, låntagare, besökare i stället för tjejer, killar, kvinnor, män, mammor, pappor", att inte förutsätta att "alla vill bli kallade för han eller hon" utan kanske "hen" och "om biblioteket har en föräldrahylla är det bättre att kalla den för familjehylla". På blanketter med kryssrutor för kön "ska det finnas ett tredje alternativ".
"Nya Moderaternas" officiella ståndpunkt är alltså att man ska uppmuntra skolor och förskolor att genomgå denna process för hbt-certifiering. Grattis till de riksdagskandidater som vågar ta avstånd från att RFSL ska ges detta inflytande över svensk utbildning och sjukvård.

Johan Lundell
debattör

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...