HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Johan Lundell: Diskussionen om invandring gäller både migration och integration

Opinion · Publicerad 00:00, 31 aug 2015

Att blomkålsliknande, höga stackmoln och lågt flygande svalor förebådar regn känner nog flera till. Självklart är det inte helt säkert, men indikatorer hjälper oss ändå att kunna förstå ibland. Opinionsundersökningar kan ha samma roll. I mellanvalsperioder visar undersökningarna hur vinden blåser och åt vilket håll som opinionen verkar svänga. Självklart är de inte säkra, men de ger ändå en föraning.

När den senaste Eurobarometern, beställd av EU-kommissionen, presenterades i sommar, visade det sig att tillfrågade i de 28 europeiska länderna ansåg att den enskilt viktigaste frågan var ”immigration”. Från att bara varit på fjärde plats 2014 ansåg nu nästan 40 procent att immigration var en av de två viktigaste frågorna för EU just nu. Den enda fråga som ökat mer i vikt var ”terrorism”.

Ju större andel immigranter, relativt till befolkningen, som ett land tar emot, desto viktigare anser de att immigrationsfrågan är, och i andra länder med stor invandring, som Tyskland och Storbritannien, dominerar invandringen nu debatten. I skrivande stund har Storbritanniens största tidning, the Telegraph, en artikel som uppdateras flera gånger varje timme (!), med utgångspunkt från aktuell statistik som visar att invandringen till landet ökar kraftigt. Just detta, att diskutera volymerna, verkar vara legio i press i både Tyskland och Storbritannien.

I Sverige har det under flera år varit i stort sett omöjligt att tala om antal. När Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Sara Skyttedal för precis ett år sedan på DN Debatt ville diskutera om det fanns en övre gräns för att svensk arbetsmarknads- och bostadspolitik skulle klara av immigration och integration, blev hon i det närmaste kölhalad av etablissemanget, från vänster till höger. Kanske kommer tonläget, åtminstone från lokala företrädare för allianspartier, förändras i takt med att (SD) fortsätter att växa.

”Vi kan inte ha en beröringsskräck inför denna debatt som har blivit Sverigedemokraternas. Vi måste kunna diskutera detta, för vem tjänar på att arbets- och bostadsmarknaden riskerar att haverera? Det handlar om att vi måste hantera volymen i migrationen. Den har betydelse”, hävdade till exempel det frispråkiga kommunalrådet (C) Stefan Hanna i UNT i veckan.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att diskussionen om invandring både gäller själva migrationen, men också integrationen av dem som redan kommit hit. Nästa år spränger Sverige tiomiljonersvallen, framför allt på grund av, med SCB:s ord, ”fortsatt hög invandring”, som de själva ger exempel på: ”År 2014 var en femtedel av befolkningen i åldern 25–64 år födda utomlands. Den andelen beräknas öka till en fjärdedel år 2020 och nära en tredjedel år 2030.” Så, om vi ska tro SCB:s prognos kommer var tredje vuxen i Sverige år 2030 att vara född utomlands. Minskar invandringen blir det kanske bara var fjärde vuxen som är född utomlands då. Ökar invandringen är det kanske två av fem.

Jag är övertygad om att Sverige behöver mer diskussion kring migration och integration. Oavsett vilken syn man har på invandringens storlek är det nödvändigt att vi får till stånd kreativa och omfattande diskussioner om förändringar, exempelvis av arbetsmarknadspolitiken, för att kunna bli en förebild för lyckad integration där varje människa kan bidra till att göra samhället ännu bättre.

Johan Lundell
debattör 

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...