Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Jesus är unik

Denna söndags tema och bibel­texter rymmer ett hisnande Kristologiskt djup.

Opinion · Publicerad 00:01, 12 jul 2013

Nu på söndag infaller Kristi förklarings dag i Svenska Kyrkan. Söndagen har underrubriken "Jesus förhärligad". Festdagar med samma tema firas även av till exempel både ortodoxa och katolska kyrkan fast på andra tider under året. Temat fokuserar på tillfället då Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och "förde upp dem på ett högt berg för att vara ensam med dem". Denna händelse återges i alla de synoptiska evangelierna (Matteus, Markus och Lukas). Uppe på berget sker något dramatiskt – evangelisterna återger hur Jesus "förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder". (Mark. 9:2-3)
Händelsens frälsningshistoriska vikt understryks än mer genom att både Mose och Elia visar sig och enligt Lukas samtalar de med Jesus om "hans bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem" (Luk. 9:31). Ordet som här, i Folkbibelns översättning, översätts med "bortgång", är grekiskans "exodus". Detta ord kan även översättas med "uttåg", vilket Bibel 2000 gör. Ordet kopplar därför an till både Jesu död på korset men även till hans himmelsfärd.

Texten fortsätter med att återge att Petrus föreslår byggandet av en hydda var till både Jesus, Moses och Elia. Även om detta förmodligen inte ägde rum under lövhyddo­högtiden, (som inträffade på hösten) så är det inte otroligt att det var just den högtiden som Petrus kände sig manad att koppla an till genom att föreslå byggandet av just hyddor. Lövhyddohögtiden var nämligen den högtid vid vilken man tydligast kopplade an till både den Messianska ankomsten och inträdandet av den Messianska tidsåldern.
Dramatiken på berget förhöjs ytterligare genom att den Heliges eget härlighetsmoln sänker sig över dem. Guds egen röst proklamerar samtidigt om Jesus: "Denne är min son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" Gud gör en liknande proklamation om Jesus vid Jesu dop. Detta får då utgöra ännu ett understrykande om förklaringsbergets betydelse som en viktig milstolpe i Jesus liv. Efter förklaringsberget kommer fokus i evangelierna snart riktas över till vägen mot korset.
Matteus återger hur apostlarna på berget "föll ner på sina ansikten och greps av stor fruktan" (Matt.17:5-6). Jesus visar då både kärlek och barmhärtighet då han genast går fram och rör vid och talar lugnande till de skräckslagna lärjungarna. Texten fortsätter: "Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus."

Apostlarna skulle naturligtvis aldrig glömma detta tillfälle då de på berget fick se Jesus lysa med ett ljus som var starkare än något ljus de sett här på jorden. Petrus omnämner det långt senare i Första Petrusbrevet och han beskriver sig där som "ett ögonvittne till Jesu majestät". Det grekiska ord som Petrus här använder för ordet "majestät" ges följande tolkning av F. Rienecker och C. Rogers i deras språkliga kommentar till Nya Testamentet. "Ordet betyder det gudomligas majestät och används här för att uttrycka det gudomliga majestät som uppenbaras i Jesu förklaring" (min egen översättning från engelskan).
Denna söndags tema och bibeltexter rymmer ett hisnande Kristologiskt djup. Detta ligger i linje med den kristna kyrkans tro att Jesus Kristus i sin person är både fullt Gud och fullt människa på samma gång. I en tid då många, både innan­för och utanför kyrkan, vill tona ner Jesu unika position så är det viktigare än någonsin med allt som kan understryka det bibliska vittnesbördet att Jesus Kristus är "konungarnas Konung och herrarnas Herre". (Upp. 19:16)

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara... tisdag 27/10 00:00

Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

Franska varor bojkottas i flera arabländer

Frankrike. I flera länder i Mellanöstern uppmanas det nu till bojkott av franska varor. Detta efter att... måndag 26/10 15:46

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...