Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Inkonsekvensens rike

Opinion · Publicerad 00:00, 25 apr 2012

Vi lever i inkonsekvensens rike. Den kristna värdegrunden har vi försökt frigöra oss från. Den värdegrund som skulle vara en garant mot nyckfullhet och plötsliga infall.
Den ideologiska, eller värdemässiga, diskussionen lyser med sin frånvaro i Sverige. Skillnaderna mellan olika partier är mindre än någonsin. Detta gäller inte minst när det kommer till värdefrågor. Få är de som pratar värderingar och ideologi, fler är de som pratar politiska lösningar. Allting har blivit pragmatik. Det handlar om vilket politiskt beslut som fungerar för stunden, i stället för vad konsekvenserna av de samlade politiska besluten innebär.
På denna irrfärd, där kristen värdegrund och ideologiska övertygelser har kastats överbord till förmån för pragmatik och popularitet, uppstår ett antal krockar. Logiken haltar. Linjerna är allt annat än raka. Inkonsekvensen är uppenbar. Låt oss ta upp några aktuella områden, som får tjäna som exempel. Var beredd på att det blir rörigt.

Allt fler menar att kön är en social konstruktion och vill tona ner de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Introduktionen av begreppet "hen" är ett exempel. Alla ska vara lika, vare sig vi vill eller inte. Samtidigt som alla egentligen är lika, ropas det om kvotering till bolagsstyrelser och andra sammanhang. Varför, om nu ändå alla är lika? Män och kvinnor är för övrigt något vi blir, alldeles oavsett om biologin vittnar om att vi föds som män och kvinnor. Samtidigt hävdas att sexualitet, såsom homo- och bisexualitet, är medfött. Trots att biologin inte har funnit en homo- eller bisexuell gen. Att tala om biologiska skillnader mellan könen och att sexualiteten kan påverkas är högst kontroversiellt. Men frågan är vad som är sant och konsekvent?

I Sverige har vi en abortlag som ger rätt till abort, av vilket skäl som helst, upp till den artonde graviditetsveckan. När samhället sedan blir varse att föräldrar väljer att abortera sina barn, eftersom de är flickor, går somliga abortförespråkare i taket. Det är förvisso sunt att folk reagerar över att flickor väljs bort, men det uppenbarar ytterligare inkonsekvenser. Om vi accepterar abort av vilket skäl som helst, varför reagerar vi då över ett specifikt skäl? Är inte också flickor "bara cellklumpar"? Och om inte, varför reagerar vi då inte lika mycket över de pojkar som aborteras? Är pojkar mindre värda än flickor? Och för att försvåra ytterligare; om vi alla är "hen", varför då alls uppröras?

Pappan har återigen blivit viktig i debatten. Men bara delvis. Pappor ska drivas till föräldraansvar genom lagstadgade pappamånader. Allt för att pappan är viktig för barnen, sägs det. Men samma politiker som värnar pappan i vissa sammanhang, lagstiftar bort honom i andra sammanhang. För de tillåter insemination av både ensamstående och lesbiska och ger därmed stöd åt tanken att pappan är oviktig. Om pappan är viktig i det ena fallet, varför är han då inte viktig i det andra fallet? Man frestas att tro att det inte är pappans relation till barnen som är viktig för politikerna. De använder honom bara som argument för att driva en tvångsinriktad jämställdhetspolitik. Var finns den politiker som kräver könskvoterat föräldraskap – en mamma och en pappa? Om det är viktigt med jämlik representation i det ena sammanhanget, borde det – i konsekvensens namn – vara viktigt också i det andra.
Den kristna värdegrunden ger en stabil färdriktning för samhället. När vi gör oss av med den, och i stället lyfter det fuktade pekfingret, uppstår dessa ideliga krockar. Det är inkonsekvens uppenbarad.

Lukas Berggren

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...