Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Hur ska vi kristna förhålla oss till islam?

Opinion · Publicerad 00:00, 29 apr 2013

Den senaste krisen inom Social­demokratin och Omar Mustafa-affären har återigen lyft frågan om islam i det moderna samhället.
Socialdemokraternas valhänta hantering av frågan visar återigen hur svårt det sekulariserade Sverige har att hantera frågor som har med religion att göra. Okunnigheten är påtaglig. Det som var Omar Mustafas styrka ena veckan, ordförandeskapet i Islamiska förbundet, blev hans fall en vecka senare.
Hur ska vi som kristna förhålla oss till islam? Det finns flera perspektiv som måste balanseras. För en evangelikal kristen är en avgörande utgångspunkt att Gud vill frälsa alla, och att Kristus och evangeliet om Jesus ska förkunnas för alla människor. Det innefattar även muslimer. Vi märker i dag ett växande intresse för kristen tro bland vissa muslimska grupper i Sverige. Evangelisationsuppdraget bygger på förtroende och kontakt, inte konfrontation. Samtidigt måste vi kristna vara frimodiga i att försvara den kristna tron och evangeliet om Jesus i polemik med andra religioner. Bibeln är något annat än Koranen och det måste vi kunna försvara och förkunna.

Ett annat perspektiv handlar om att värna religionsfriheten. Vi behöver värna om religionsfriheten i Sverige, och där behöver vi kristna stå upp för att människor inte blir hudflängda på grund av sina religiösa övertygelser. Hur katoliker behandlats som kandiderat till toppuppdrag i EU, är ett skrämmande exempel på bristande respekt för människors religiösa övertygelser. Samtidigt får inte religiösa övertygelser utvecklas så extremt att de krockar med grundläggande mänskliga rättigheter i ett civiliserat samhälle. Religiös tro bör aldrig diskriminera människor, varken i politiken eller i arbetslivet, och det gäller naturligtvis även muslimer.
Som kristna måste vi också våga stå upp för och kritisera och konfrontera hur religionsfriheten kränks i många muslimska länder. Vi måste våga ta debatten när den kritiken stämplas som islamofobi. Men det är viktigt att vi är sakliga och korrekta när vi tar upp dessa frågor. Det finns tillräckligt med fakta från både Amnesty International och Human Rights Watch, förutom de kristna organisationer som verkar till stöd för förföljda kristna, och visar hur religionsfriheten kränks i muslimskt dominerade länder. Islam har inslag i sin religion som är totalitärt, bland annat att de ska avrätt­as som lämnar islam. Man bör komma ihåg att många muslimer i västvärlden är ganska sekulariserade och ställer inte upp på sådana dogmer, men det är principer som råder i många muslimskt dominerade länder. Detta måste kunna konfronteras utan att man klassas som islamofob.

I ett sekulariserat och sekulärt samhälle måste olika grupper samverka, och vi kristna måste kunna samarbeta med olika organisationer. Det finns områden där kristna och muslimer står varandra mycket närmare än vad vanliga svenska ateister och agnostiker gör. Vi tror bland annat på en andlig-religiös föreställningsvärld. Vi måste kunna samverka i frågor där vi har gemensamma ståndpunkter. I kampen för att behålla äktenskapslagstiftningen kämpade kristna organisationer sida vid sida med muslimska organisationer.

Stefan Swärd

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00