Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Hör barnmorskornas personliga berättelser

Opinion · Publicerad 00:00, 26 aug 2013

”Det känns fruktansvärt att låta fullt friska foster ligga och dö framför våra ögon”. För två år sedan väckte detta uttalande liv i abortdebatten i Sverige när vårdpersonal som mådde dåligt av att se barn som överlevt sena aborter, slog larm till Socialstyrelsen. Dagens Medicin skrev då: ”I Sverige dödas inte fostret före aborter. Därför händer det att det fortfarande lever när det kommer ut. Det andas och rör på sig.” En anonym sjuksköterska sade till tidningen: ”I år har vi haft två aborter, en i vecka 18 och den andra i vecka 22, där fostren fortfarande levde när de kom ut. De andades och rörde på sig i upp till en timme efteråt. Det känns oetiskt att låta ett liv självdö på det här viset”.  

Enligt Dagens Medicin kontaktade sjuksköterskan och hennes kollegor, både sjuksköterskor och barnmorskor, i ren desperation Socialstyrelsen för att få råd och sade: ”Alla tycker det är jätteobehagligt. Folk slutar på grund av det här. Ska det verkligen vara så här?”
Vad gör man då i Sverige? Rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal eller de ofödda barnens rättsskydd och rätt till vård kom inte på tal över huvud taget. I stället började man diskutera varför Sverige inte har som rutin att döda barnet före aborten. Ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, berättade att man i vissa länder dödar barnet ”med hjälp av en injektion av kaliumklorid i fostrets hjärta.” Detta var alltså quickfixen på problemet med samvetsömma barnmorskor i Sverige.

I en debattartikel på SVT Debatt förra veckan skrev den moderata riksdags­politikern Ulrika Karlsson i upprörd ton att ”abortmotståndare vunnit mark” i EU och i Sverige. Om detta rapporterar vi i dag på nyhetsplats. Hon kräver att stor kraft läggs på att ”motarbeta krafter som försöker inskränka kvinnors rätt till abort på hemmaplan”. Hon hänvisar också till den anmälan som bland annat stiftelsen Provita gjort mot Sverige till Europarådets sociala kommitté. Anmälan innehåller nio punker, bland annat att Sverige har misslyckats att införa ett tydligt juridiskt ramverk för hur rätten till samvetsfrihet inom vården ska hanteras, att Socialstyrelsen i strid med lagen medger sena aborter där det ofödda barnet är livsdugligt, att Sverige inte har förhindrat allvarliga incidenter inom vården där gravida kvinnor fått felaktiga besked vid ultraljud att barnet i magen har dött, och att barn som föds levande efter abort inte skyddas i Sverige. Sverige har undertecknat Europeiska sociala stadgans regler om skydd för hälsa, vars förklarande rapport särskilt pekar på gravida kvinnors och fosters skyddsvärde.

Det ska bli spännande att följa anmälan i Europarådets kommitté. Är det dags att införa en svensk klausul om samvetsfrihet inom vården som i vårt grannland Norge? En sjuksköterska berättade att hon tagit upp ett barn som överlevt en sen abort, lyft upp det i sin famn, vaggat det och gett det en blöja och en namnskylt. Ska vi stötta vårdpersonalen eller ska vi fortsätta tvinga barnmorskor att mot sitt samvete låta fullt friska små barn ligga och självdö i svenska sköljrum?

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

Tvåfrontskrig krävs för att stå emot dödshjälpsvågen

Ledare På europeisk nivå faller nu skymningen när det gäller frågan om eutanasi. Hitintills är det fyra... onsdag 14/4 00:10

Har du någon som ber för dig?

Vardagskrönika Min morfar flyttade till himlen när jag var elva år. De sista åren var han svag av sin sjukdom och... onsdag 14/4 00:10

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier