Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Hans Weichbrodt: Slå vakt om äktenskapet

Opinion · Publicerad 00:00, 3 okt 2014

Det finns allt fler tecken på att Svenska kyrkan befinner sig i en djup kris, och statistiken indikerar sedan lång tid att det sker en stadig minskning när det gäller antalet personer som kommer på gudstjänster eller förrättningar. Samtidigt är det viktigt att inte missa eller glömma att det finns ett antal församlingar där positiva och uppmuntrande saker sker.

Ett sådant exempel är Romelanda församling som ligger på landsbygden, strax norr om Göteborg. I denna livaktiga församling förenas en sund och Jesuscentre­rad karismatik med en vilja att verkligen nå ut utanför kyrkans väggar. För snart fyra år sedan tog man ett initiativ att börja erbjuda Alphas äktenskapskurs som vilar på kristen grund. En av initiativtagarna är prästen Joel Kalin som beskriver visionen på följande sätt:

"De senaste årens samtal eller snarare debatt om äktenskapets teologi, definition och ställning behöver leda till rannsakan för var och en gällande hur vi arbetar med dessa frågor. I ivern efter att stå fast på biblisk grund, stå fast vid den allmänneliga kyrkans hållning och vägra följa tidens alla vindar, så är det lätt att ständigt hamna i försvarsposition. Försvar är viktigt, det vet vi alla, men frågan är hur försvaret bäst gestaltas. Som "gammal" fotbollsspelare fick jag tidigt lära mig att anfall är bästa försvar. Kan det vara så att vi som församling behöver bli mer offensiva i "äktenskapsarbetet" för att på så sätt kunna försvara det bäst. Kan vi som lokala församlingar vara stöttepelare, utrustare, påhejare, verktygsgivare till de människor som ingått äktenskap eller är på väg dit och på det sättet i positiv anda visa vilken välsignad ordning som Gud har gett i äktenskapet. Ja, jag tror att vi kan det. Och jag tror att vi är kallade till det."(citat från Svensk pastoraltidskrift)

Sedan starten har de till dags dato fått ta emot över 100 par som gått denna kurs! Många par som gått kursen har varit kristna som kommit inifrån församlingen men de har även fått ta emot en betydande mängd par som inte har varit bekännande kristna. Under kursen har alla dessa par både fått värdefull hjälp för att stärka sitt äktenskap, samtidigt som de har fått ta del av vittnesbörd om vilken oerhörd tillgång den kristna tron kan vara för att bygga och upprätthålla ett kärleksfullt, moget och starkt äktenskap. Joel beskriver dynamiken i detta koncept på följande sätt:

"Min erfarenhet är alltså att det går att kombinera ett tydligt kristet vittnesbörd om livet med Gud, bönens kraft, Guds hjälp och ledning utan att för den sakens skull 'skrämma bort' människor. Kanske är det just på grund av att den kristna tron blir så förankrad i och förklaras utifrån vardagssituationer, som gör att upplägget fungerar och blir attraktivt. Kyrkan och kristen tro blir inte en helt annan kultur där jag måste avsäga mig allt annat för att gå in i. Gudskulturen flyttar i stället in i människors vardag." (citat från SPT)

Joels och många andras erfarenheter från "äktenskapskursen" är starkt uppmuntrande. Det är en påminnelse om vilka oändliga möjligheter som Gud lagt ner i den lokala församlingen. Samtidigt bär det med sig en utmanande uppmuntran att, med Joels ord, låta anfall vara bästa försvar och därmed våga vara offensiv även när det gäller att vårda och stärka äktenskapet. Detta även i församlingens ram. Tänk om vi skulle få se en lavinartad ökning när det gäller antalet församlingar som på kristen grund börjar erbjuda inspiration och stöd för äktenskapet. Jag tror att det skulle bära en rikt välsignad frukt, vars positiva konsekvenser skulle vara så stora att de nästan inte skulle gå att överblicka!

Hans Weichbrodt
ledarsidan@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...