Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Hans Weichbrodt: Kantorer och lovsångare viktiga

Jag tror att lovsången bara kommer att få större och större betydelse för och genom kyrkan i en värld som blir allt mer pressad och en tid som blir allt mer turbulent.

Opinion · Publicerad 00:01, 5 sep 2014

När jag för en vecka sedan gick till min hemförsamling för att fira kvällsmässa var väl inte mitt humör det bästa. Jag hade hållit på hela dagen bland annat med att få vår bil lagad, och allt hade inte gått så snabbt och smidigt som jag hade tänkt. På grund av dessa mycket ytliga och små problem kände jag mig ganska trött och ofokuserad när jag kom in till kyrkan. Väl där inne möts jag av musik genom både psalmer och lovsånger. I början sjunger jag inte med, men det går ändå inte att låta bli att ta del av de trosvissa och sanna orden, som genom sången och musiken vill leda mig in i tillbedjan av levande Gud. Orden går mer och mer in i och genom mig och ganska snart börjar jag själv att sjunga med och då händer något. Mitt fokus har börjat flyttas från mig själv och mina grubblerier och i stället börjar jag fyllas med tro och tillit på Gud och hans möjligheter. Jag som nyss kände mig splittrad och sliten börjar nu mer och mer förnimma att Fil 4:7 förverkligas inom mig: "Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus."

Min upplevelse i Buråskyrkan ligger helt i linje med Bibeln, där både tillbedjan och lovsång har en central plats. När det judiska folket har räddats genom "ändens hav" lovsjunger de: "Vem är som du, härlig i helighet, värdig förundran under lovsång". Enligt Bibeln är alltså Gud alltid värd vår lovsång och just därför uppmanas vi att lova honom. Lovsången handlar alltså mer om honom än den handlar om oss! Detta innebär att vi uppmanas och inbjuds att lovsjunga Gud hur våra liv än ser ut och hur vi än mår.
Evangelisten Matteus delar vad som avslutade påskmåltiden, strax innan Jesus stiger in i Getsemane: "När de hade sjungit lovsången, gick de ut till Oljeberget." Det grekiska ordet som här översätts med "lovsång" är samma ord som vi har i ordet "hymn" och det betyder just sjunga. Här handlade det om att man reciterade Ps 115- 118 som avslutning på påskmåltiden. När jag såg denna detalj blev jag djupt berörd. Det måste rimligen innebära att Jesus och apostlarna sjöng ut Guds eget ord som förberedelse inför det ohyggliga som väntade.

I linje med detta lovsjunger Paulus och Silas Gud när de sitter med sönderpiskade och blödande ryggar, fastkedjade i bojor, i ett fängelse i Filippi: "Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade till dem." Författaren Lukas är noga med att återge att de två lärjungarnas lovsång blev inlyssnad av de andra fångarna. Här får alltså lovsången bli ett starkt och glädjefyllt vittnesbörd för dem som inte tror. Jag tänker mig att de andra fångarna måste ha blivit förundrade över att det fanns en tro och en glädje som bar och som till och med lovsjöng när allt verkade som mest hopplöst.

Detta perspektiv pekar på att kantorer och lovsångsledare har en mycket viktig och central uppgift i Kristi kyrka. De har den utmanande gåvan och tjänsten att leda församlingen i lovsång och tillbedjan inför Guds ansikte. Här tror jag det är värdefullt att "vi andra" lär oss att synliggöra och stötta dem i deras viktiga och fantastiska uppgift. Jag har nämligen ofta tyckt mig se att de som har denna tjänst bär på en glädjefylld hängivenhet, samtidigt som de också bär på en kamp i sin tjänst och sina liv. Ett uppmuntrande ord, ett inlyssnande försök till förståelse och ett löfte om förbön för dem, kan vara exempel på det som kan ha avgörande betydelse för att den sanna lovsången ska få genljuda mer och mer i Kristi kropp i vårt land. Detta är mycket viktigt, för jag tror att lovsången bara kommer att få större och större betydelse för och genom kyrkan i en värld som blir allt mer pressad och en tid som blir allt mer turbulent.

Hans Weichbrodt
ledarsidan@varldenidag.se

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...