Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Hans Weichbrodt: Håll huvudet kallt och hjärtat varmt

Opinion · Publicerad 00:00, 15 nov 2013

Vi är inne på slutet av det svenskkyrkliga kyrkoåret och följaktligen innehåller den förra och de två kommande söndagarna rubriker om den yttersta tiden. I söndags hörde jag således en präst hålla en utmärkt predikan med Jesu tal om tidens slut som tema. Två av hans rubriker var: ”Håll huvudet kallt” och ”Håll hjärtat varmt”. Dessa två uppmaningar ligger väl i linje med den hållning som Jesus själv förespråkar när han talar om tiden innan hans egen återkomst.
I ett nytestamentligt perspektiv lever vi sedan Jesu första ankomst i den sista tiden. ”Han har nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.”(Heb.1:2) I Matteus 24:8 ger Jesus oss samtidigt en viktig bild för att förstå hur kampen kommer att intensifieras allt mer ju närmare Jesu återkomst vi kommer. ”Men allt detta är bara början på födslovåndorna.”

Bilden som Jesus ger oss av den yttersta tiden som födslovåndornas tid är stark och talande. För det första talar den om att en förlossning är på väg. Den Herre som återkommer till vår jord är först och främst Livets Herre. Jesus berör detta i Lukas 21:28: ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”  För det andra talar det om att skeendet och kampen kommer att intensifieras alltmer. En kvinnas födslovåndor kommer ju oftast med tätare och tätare tidsintervall och kraften i varje födslovånda i sig tilltar dessutom ju närmare förlossningen man kommer.
Under dessa födslovåndor talar Jesus ut att kyrkan, Kristi kropp, kommer att nå allt fler. ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.”(Matt 24:15) Detta är naturligtvis den helige Andes verk som han utför genom Jesu lärjungar och Andens frukt är som bekant bland annat kärlek, glädje och frid. Därför får vår bön vara att vår inbördes gemenskap och gemenskapen med dem som inte är kristna får präglas av den Kristi medkänsla som Pauli ord i Romarbrevet 12:15 ger uttryck för: ”Gläd er med dem som är glada och gråt med dem som gråter.”

För mig är dessa ord ytterst passande här och nu. Under denna tidnings utgivningsdag äger nämligen min älskade pappas begravning rum. För 33 dagar sedan stod jag inne i hans sjukrum på S:t Görans sjukhus och läkarna hade just meddelat oss att han bara hade timmar kvar i livet. Min pappa och jag delade den kristna tron och vi har haft många starka möten, inte minst vid nattvardsbordet. När han nu låg på sitt yttersta blev det så uppenbart för mig att Jesus har besegrat döden. Under många tårar och stor frid började jag för min pappa läsa Uppenbarelsebokens texter om himlen. En vers etsade sig då fast djupt, djupt i mitt hjärta: ”Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel.”

Den vita dräkten som Johannes ser kopplar ju an till dopdräkten. Johannes ser mängder av människor som är iklädda, inte sin egen, utan Kristi rättfärdighet och det är bara möjligt eftersom de har blivit rentvådda genom Lammets blod, som är ett utflöde av Jesu försoningsverk på korset. I den vissheten kan jag i stor frid gråta mina tårar i kyrkan i dag.

Hans Weichbrodt
ledarsidan@varldenidag.se

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...