Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Hans Weichbrodt: En vit jul

Opinion · Publicerad 00:00, 13 dec 2013

Detta nummer av Världen idag har det högst angelägna temat: ”En vit jul”. IOGT-NTO har just detta tema för sin kampanj där de på ett uppmuntrande och positivt sätt försöker få så många som möjligt att avstå från alkohol under julhelgen. Julen brukar ses som familjens högtid nummer ett och därför är det synnerligen strategiskt att de valt att på ett särskilt sätt uppmuntra till att inte konsumera alkohol just den helgen.

Detta är ett ämne som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Det har att göra med en livsperiod jag gick igenom för cirka fem-sju år sedan och som kulminerade sommaren 2008. Jag hade haft en ganska tuff tid bakom mig. Detta var inte minst kopplat till att min storebror hade dött två år tidigare och att jag i samband med det hade fått reda på att det läckte från en av mina hjärtklaffar. Kombinationen av dessa två fakta hade lett mig in i en period med stråk av både dödsfruktan och en lätt depression.

Under denna tid blev alkoholen allt viktigare för mig. Jag gick från att dricka ett glas vin på lördag kväll till att dricka flera glas vin både fredag, lördag och söndag kväll. Dessutom började jag att tänka allt mer på alkohol. Om jag hade fortsatt gå vidare på den väg jag allt mer höll på att slå in på, hade alkoholen ganska snart tagit över mitt liv. Det är jag så här i efterhand helt övertygad om.

En sommardag 2008  hände något som kom att förändra allt. Jag befann mig på en mycket speciell plats och jag förnam plötsligt att det var som att Gud själv ville förmedla något viktigt. Jag började be och läsa Bibeln och jag fick plötsligt en insikt i att alkoholen hotade att ta över mitt liv. Jag fick en stark övertygelse att den enda lösningen för mig personligen, som skulle leda mig till full frihet från detta begär, var att helt sluta att dricka alkohol.

Detta beslut har varit ett av mitt livs viktigaste och bästa beslut och det har enbart burit positiva frukter i mitt liv. Jag vill även bifoga till mitt vittnesbörd, att jag inte delar detta för att framstå som präktig eller duktig. Jag gör det i stället för att jag vet att det finns många, många (även kristna) som sitter i samma båt som jag satt 2006–2008.

Att alkoholen är ett stort samhällsproblem är en insikt som jag egentligen haft sedan 1994. Då satt jag i fängelse i knappt tre månader (dömd för totalvägran). I fängelset levde vi fångar nära, nära inpå varandra. Jag häpnade då över hur stor del av kriminaliteten som direkt eller indirekt verkade ha en stark koppling till alkoholism och en överdriven alkoholkonsumtion.

I min process som ledde fram till mitt beslut att avstå alkohol, var det också avgörande att jag hade lärt känna goda förebilder på området (och på många andra områden också).

Från 2006 och framåt hade jag nämligen alltmer börjat lära känna pastor Ulf och Birgitta Ekman. De talade aldrig med mig om min personliga alkoholkonsumtion (som de nog inte visste något om) men jag tog intryck av deras sätt att leva där de själva valt att avstå från alkohol.

Med allt detta som bakgrund skulle jag därför vilja uppmuntra dig till att stötta kampanjen ”En vit jul”. Kampanjens uppmaning att avstå från alkohol under jul, juldag och annandag är högst rimlig. Den är uttryckt på ett positivt och kreativt sätt och den fokuserar på att göra detta om inte för sin egen så för andras skull!

Hans Weichbrodt
ledarsidan@varldenidag.se

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...