Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Gudskritik som inte håller

Opinion · Publicerad 00:01, 19 apr 2013

Jag var nyligen med i två stora debatter i Norge om gudstro kontra ateism. I båda debatterna kom jämförelsen mellan Zeus, häxor, troll ... och Gud upp. Argumentet är enkelt: Vi vet, tack vare vetenskapen, mycket mer om tillvaron än tidigare. Vi vet att det inte finns några troll i skogen. Vi vet hur åska uppstår: den orsakas inte av guden Tors vrede. Åska är elektiska urladdningar i jordens atmosfär.
Enligt grekisk mytologi höll gudarna, med Zeus i spetsen, till på toppen av berget Olympos. I dag kan vi bestiga berget, sätta upp bevakningskameror som sänder dygnet runt, kontroll­era hela berget från satelliter. Saken är klar: det finns inga gudar där.

Men ingen behövde invänta den moderna vetenskapen för att inse det. Redan bland grekiska filosofer på 500-talet f Kr fanns en kritik mot polyteistisk gudstro. Filosofen Xenofanes hävdade det orimliga i att tro på gudar som är moraliskt underlägsna människor – de grekiska gudarna ljög ju och bedrog med en frenesi som få. Likaså avvisade han tron på många, men begränsade, gudar. Det gudomliga kan inte vara ett antal varelser som är som människor, men i storlek XL. Själva gudsbegreppet leder tanken mot en, evig och fullkomlig Gud.

Långt tidigare möter vi i Gamla testamentet samma religionskritik. När Salomo på 900-talet f Kr invigde templet utropade han: "Men kan verkligen Gud bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte, än mindre detta hus som jag har byggt". Profeten Jesaja ironiserade på 700-talet f kr över sin samtid, som satte konstfärdigt uthuggna avgudabilder i den evige skapargudens ställe.

När Paulus på 50-talet e kr kom till Athen upprördes han över alla avgudabilder som uppfyllde staden:
"Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt."
Paulus förkunnade en Gud som finns före allting annat, som skapat vårt universum, som kan agera in i vår historia och som har gjort det i Jesus. Gud står utanför skapelsen, samtidigt som skapelsen vilar i honom. Han är därför också närvarande i världen. Som Paulus säger: "I honom är det vi lever, rör oss och är till".

Ateisternas gudskritik är densamma som både Jesaja och Paulus framförde; en kritik som drabbar all polyteistisk gudstro, men inte judisk-kristen gudstro.
Det är verkligen läge för ateisterna att datera upp sin religionskritik; de ligger mer än två tusen år efter.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...