Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Gud gör sig igenkänd

Opinion · Publicerad 00:02, 15 mar 2013

Det är rörande att se hur gärna våra dagars ateister vill diskutera teologi.Jag föreläste nyligen om Guds fördoldhet, alltså frågan om varför Gud inte gör sig mer tydlig. Ateisterna i publiken hade sin uppfattning klar: Gud skulle kunna manifestera sig helt otvetydigt. Till exempel skulle stjärnorna om natten kunna formera sig på ett sådant sätt att vi kunde läsa ett budskap på himlen: "Tro mig, jag finns". Men eftersom han inte visat sig på ett sådant ofrånkomligt sätt bör vi dra slutsatsen att han inte existerar.
I veckan drev Dilsa Demirbag-Sten i DN ett liknande resonemang
i en artikel om påven.  "Gud själv har hittills, mig veterligen, inte dykt upp på ett enda möte" med medarbetarna. Att tro på Gud är därför, enligt Dilsa Demirbag-Sten, lika irrelevant som att tro på rosa elefanter.

Den här sortens resonemang bygger på några felslut.
1. Resonemanget utgår från att vi – särskilt om vi är ateister – kan definiera vad Gud borde göra. Alltså att vi har en sort definitionsrätt på vad som kan krävas av Gud eller en insikt om vad som ur Guds synvinkel är det bästa handlingsmönstret. Det är förstås en barnslig föreställning. Om Gud finns är det han som kan ställa krav på oss, inte tvärtom. Vad som långsiktigt tjänar hans syften avgör han bättre än vi; han har en klart bättre utsiktspunkt än den vi har tillgång till.
2. Resonemanget bortser från att Gud har uppenbarat sig på ett ofrånkomligt sätt. Han har inte bara visat sig indirekt genom skapelsen; han har också framträtt på historiens scen.
I Jesus från Nasaret – i hans liv, i de under och tecken som präglade hans offentliga verksamhet och i hans uppståndelse från de döda – visade sig Gud på ett tillräckligt tydligt sätt. Uppväcka döda, mätta tusentals människor med fem bröd och två fiskar, gå på vattnet, omedelbart hela hundratals svårt sjuka människor och ge dem full hälsa tillbaka ... visst är det tillräckligt tydligt?!

Men, lyder invändningen, det är ju bara åtkomligt för dem som var där. Ja, ungefär som om Gud skulle skriva meddelande med hjälp av stjärnorna: det skulle bara vara tillgängligt för den som kan se och läsa. För den som är blind eller analfabet, alltså för en ganska stor del av mänskligheten, skulle budskapet behöva förmedlas genom vittnen. Ungefär som vi får informationen om Jesus genom evangelierna ...
Jag tror att Blaise Pascal (1623-1662), fransk matematiker och universalgeni, är sanningen på spåren. Han menar att Gud gör sig igenkänd för dem som söker honom, men döljer sig för dem som flyr från honom.

Stefan Gustavsson

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00