Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Gräsrötter utmanar makten

Enligt somliga uppgifter var det 6 000 volontärer som på drygt 2 000 olika platser samlade in underskrifterna med krav om en folkomröstning.

Opinion · Publicerad 00:01, 12 jun 2013

Italien, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Spanien. Allt fler blir de länder där gräsrotsrörelser nu växer. När inte makten, oavsett om den utövas från det egna parlamentet eller i Bryssel, antingen lyssnar eller förmår lösa problemen så verkar människor ha börjat förstå att de måste agera själva. Blir man tillräckligt många så måste makten till slut både lyssna och handla.
Ta bara Kroatien.
I Kroatien ser många med intresse på hur Ungern förra året i konstitutionen definierade äktenskapet som en union mellan man och kvinna, något som också diskuteras i flera länder, exempelvis i Rumänien.
Stärkta av hur miljoner människor i Frankrike på olika sätt öppet visade sitt försvar för äktenskapet, har kroaterna på två veckor i ett land med 4,5 miljoner invånare, samlat in mer än 710 000 (!) namnunderskrifter för att stoppa enkönade äktenskap och slå fast att äktenskapet är "en livslång förening mellan man och kvinna".

På två veckor har man lyckats få direkt stöd av nästan var femte kroat och nu har också landets socialdemokratiske premiärminister, Zoran Milanovic, i stort sett gett klartecken för folket att få säga sitt.
Enligt somliga uppgifter var det 6 000 volontärer som på drygt 2 000 olika platser samlade in underskrifterna med krav om en folkomröstning, i snitt drygt 100 namnunderskrifter var. Skulle det vara möjligt i Sverige?
För att försäkra sig om att inte ett valdeltagande under 50 procent vid den nyligen genomförda folkomröstningen om inträde i EU skulle ogiltigförklara resultatet, ändrades landets konstitution precis före EU-omröstningen. Efter förändringen blev heller inte det mycket låga valdeltagandet, endast 43 procent, något hinder för att gå med i EU, trots att bara 28 procent, av de röstberättigade i Kroatien röstade för att landet skulle gå med, då bara hälften så många röstade "nej" och majoriteten inte dök upp alls.

Grundlagsförändringen att respektera resultatet av folkomröstningar också där valdeltagandet är under 50 procent, anses nu öka chanserna för pro-family-rörelserna att lyckas med de föreslagna skrivningarna om definitionen av äktenskapet, något som lett till att krav ställts på att inte respektera vare sig en eventuell folkomröstnings resultat eller den nyligen antagna konstitutionen.
Lyckas gräsrötterna däremot, lär man som nytt EU-medlemsland dra på sig häftig kritik från både Bryssel och de mest radikala EU-ländernas åsiktspoliser. Sveriges EU-minister, Birgitta Ohlsson, har ju varit mycket kritisk mot Ungern och krävt att EU borde kunna straffa medlemsländer som "inte lever upp till unionens värderingar", exempelvis med indraget ekonomiskt stöd.
Den sortens traditionell imperialism vet vi ju alltför väl hur den slutar.

Evangelisation – nej tack?

Ledare Forskningsinstitutet Barna Group har på uppdrag av Alpha USA gjort en undersökning av kristnas tankar kring evangelisation. Det mest omskakande...

Efter Strandhälls Orbán-attack – får brev från ungersk minister

Familjepolitik. Vi respekterar er politik – kan inte ni respektera vår? Det skriver Ungerns familjeminister till Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll...