Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
Psaltaren 119:174

Världen idag

Frikyrklig teologi som en vindflöjel

Opinion · Publicerad 00:00, 13 aug 2012

Teologi och utbildning av pastorer och församlingsledare är helt avgörande frågor för kyrkans fortsättning och överlevnad.
Jag har i flera ledare försökt peka på problemet med att en sekulär akademisk teologi har ett för stort inflytande över pastorer och prästers utbildning i Sverige. Det leder till en felaktig intellektualisering och främjar för ofta en kritisk syn på Bibeln. Det är stor skillnad på teologi och religionsvetenskap.
Bibeltro och respekt för Bibeln behöver främjas. Paulus menade att "Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning".
Jesus säger i bergspredikan: "Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket."

Vi har inget mandat, kunskaper eller kompetens att ha en lägre respekt för Guds ord än vad Paulus och Jesus hade. Det räcker inte med en bibelsyn som bara säger att Bibeln innehåller Guds ord, inte är Guds ord. Det räcker inte med en bibelsyn som bara menar att Bibeln innehåller en övergripande berättelse om Guds verk i historien. Även detaljerna i Bibeln är avgörande. Hela skriften är utandad av Gud menade Paulus, Jesus talade om prickarna och bokstäverna i bibeltexten.
Bibeln är inte en teoretisk bok, det är Guds tilltal till oss och till den kristna kyrkan. Bibelstudiet och teologin kan inte skiljas från vår kärlek och efterföljelse till Kristus. Jesus talade om dem som hör hans ord och gör efter dem. Teologi kan inte utformas skilt från efterföljelse och lärjungaskap.
Teologi och bibelstudier kan inte heller skiljas från Anden. Gud har gett sin Ande för att ge oss ljus och vägledning i bibelstudiet. Det är därför bibelläsaren kan förstå vad författaren av bibeltexten menade.

Bibeln är en fantastisk bok. En del läser Bibeln bara med syfte att finna fel och hitta sådant som krockar med vår tids kultur och värderingar. Men det är omöjligt att hitta någon bok som är mer än 100 år som inte krockar med vår tids kultur och värderingar, det räcker med att läsa Strindberg för att inse det.
Bibeln utmanar oss till studium och att söka Guds vilja och tilltal i de heliga texterna. Det är värdefullt med forskning i Bibelns grundspråk och antikens kultur för att ännu bättre förstå Bibeltexten, som skrevs i en helt annan tid och kultur än vår.
Trots mer än 2000 år på nacken är det fantastiskt att se hur Bibelns etik, Bibelns vägledning för att lära känna Gud, Bibelns förståelse av människan, vår belägenhet och vår historia – hur oerhört aktuellt och relevant det är.
Kristenheten i Sverige och inte minst de etablerade frikyrkosamfunden behöver mer aktivt jobba med sin teologi. Frikyrklig teologi blir närmast en vindflöjel i dessa dagar när beprövad teologi och etik snabbt omprövas, på grund av någon ny teologisk trend eller samhällets påtryckningar.

Religionsfrihet nämndes inte i utrikesdeklarationen

Utrikespolitik. För första gången på flera år nämns inte frågan om religionsfrihet eller religiösa minoriteter i... onsdag 24/2 17:00

Linde pressades om bistånd till Islamic Relief

Utrikespolitik. Iran, Turkiet, svenskt bistånd och ett eventuellt svenskt Natomedlemskap var några av de många... onsdag 24/2 16:50

Biverkningar av mindfulness en viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Framgång är inte mätbara resultat, utan äkthet och trohet inför Gud.

Inför söndag 1 Mos 32:22–31 Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla... torsdag 25/2 00:00

Hur kan vi hjälpa vår son som har ångest?

Familjefrågan. Vår son som är 25 år har mycket ångest. Under mellanstadiet och högstadiet blev han mobbad. Han bor...
Följ Världen idag i sociala medier