På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Frikyrklig teologi som en vindflöjel

Opinion · Publicerad 00:00, 13 aug 2012

Teologi och utbildning av pastorer och församlingsledare är helt avgörande frågor för kyrkans fortsättning och överlevnad.
Jag har i flera ledare försökt peka på problemet med att en sekulär akademisk teologi har ett för stort inflytande över pastorer och prästers utbildning i Sverige. Det leder till en felaktig intellektualisering och främjar för ofta en kritisk syn på Bibeln. Det är stor skillnad på teologi och religionsvetenskap.
Bibeltro och respekt för Bibeln behöver främjas. Paulus menade att "Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning".
Jesus säger i bergspredikan: "Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket."

Vi har inget mandat, kunskaper eller kompetens att ha en lägre respekt för Guds ord än vad Paulus och Jesus hade. Det räcker inte med en bibelsyn som bara säger att Bibeln innehåller Guds ord, inte är Guds ord. Det räcker inte med en bibelsyn som bara menar att Bibeln innehåller en övergripande berättelse om Guds verk i historien. Även detaljerna i Bibeln är avgörande. Hela skriften är utandad av Gud menade Paulus, Jesus talade om prickarna och bokstäverna i bibeltexten.
Bibeln är inte en teoretisk bok, det är Guds tilltal till oss och till den kristna kyrkan. Bibelstudiet och teologin kan inte skiljas från vår kärlek och efterföljelse till Kristus. Jesus talade om dem som hör hans ord och gör efter dem. Teologi kan inte utformas skilt från efterföljelse och lärjungaskap.
Teologi och bibelstudier kan inte heller skiljas från Anden. Gud har gett sin Ande för att ge oss ljus och vägledning i bibelstudiet. Det är därför bibelläsaren kan förstå vad författaren av bibeltexten menade.

Bibeln är en fantastisk bok. En del läser Bibeln bara med syfte att finna fel och hitta sådant som krockar med vår tids kultur och värderingar. Men det är omöjligt att hitta någon bok som är mer än 100 år som inte krockar med vår tids kultur och värderingar, det räcker med att läsa Strindberg för att inse det.
Bibeln utmanar oss till studium och att söka Guds vilja och tilltal i de heliga texterna. Det är värdefullt med forskning i Bibelns grundspråk och antikens kultur för att ännu bättre förstå Bibeltexten, som skrevs i en helt annan tid och kultur än vår.
Trots mer än 2000 år på nacken är det fantastiskt att se hur Bibelns etik, Bibelns vägledning för att lära känna Gud, Bibelns förståelse av människan, vår belägenhet och vår historia – hur oerhört aktuellt och relevant det är.
Kristenheten i Sverige och inte minst de etablerade frikyrkosamfunden behöver mer aktivt jobba med sin teologi. Frikyrklig teologi blir närmast en vindflöjel i dessa dagar när beprövad teologi och etik snabbt omprövas, på grund av någon ny teologisk trend eller samhällets påtryckningar.

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier