Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Förkunna Ordet!

Opinion · Publicerad 00:00, 30 mar 2012

De senaste veckorna har jag haft glädjen att se hur Gud verkar på flera olika håll och sammanhang. Dels var det härligt att se hur Livets ord har vuxit fram, genom vår första kongress för Word of life international i Efesos. Sedan dess har jag också besökt den danska pingströrelsens årliga ledarkonferens och talat där. Därefter var det en stor glädje att återse Åh stiftsgård efter 33 år, för att tala vid Oasrörelsens Våroas. Härligt!
Förkunnelsen är fortfarande nyckeln till tillväxt i församlingar. Vi lever alla av Ordets förkunnelse. Detta trots att man då och då hör röster som vill både minimera och förändra förkunnelsen. Ändå är det så, som aposteln Paulus uppmanade de äldste i Efesos i Apg. 20: 32: "Och nu överlämnar jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade." Aposteln visste vilken makt det finns i Guds ord, i förkunnelsen av Ordet. Inte för inte sa han: "Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." Rom. 10:17

Men predikan räcker väl inte? Nej, så är det naturligtvis. Men det räcker ändå väldigt långt! Att predikandet inte skulle vara så viktigt bygger på en missuppfattning, nämligen att det egentligen bara är ord, mänskligt prat. Vi glömmer vad Paulus sade i 1 Tess. 2:13, nämligen: "Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade, och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror. " "... vi predikade evangelium för er" säger han i 1 Tess 2:9b. Vi glömmer ofta att apostlarnas undervisning var en av de viktiga hörnstenarna i den tidiga kyrkan.
Evangeliet, Kristi ord, Guds ord, är så uppbyggande, kraftfullt och verksamt i dem som tror, med sådan förmåga att bygga upp och förvandla. Om det är så, och det tror jag att det är, ja då är det säkert att det ordet också kommer att möta motstånd, nämligen hos dem som faktiskt inte vill böja sina hjärtan för att ta emot Jesus och följa honom på allvar och lyda hans ord. Den striden kommer vi aldrig ifrån i detta livet, vare sig i vår omgivning eller i kampen i vårt eget liv.
Ordet är ett nådemedel, ett instrument som förmedlar Guds nåd. Det är inte bara dimmiga mänskliga uppfattningar och förlegade antika världsbilder. Det är lätt att det i våra högmodiga och trotsiga hjärtan uppstår ett nådesförakt. Föraktet är det sätt varpå vi ofta skyddar oss och även gör andra människor rädda och missmodiga. Därför får man se upp med föraktet, hos sig själv och när man råkar ut för det hos andra, så att man inte av människofruktan föraktar Ordet när det börjar verka i ens liv. Guds ord är alltid obekvämt och man blir lätt utsatt för hån, om man menar allvar med att vilja följa Jesus.

Ordet är till för att stärka mig och är inte anpassat efter vad jag själv vill ha just för stunden. I vår tid som är ytlig och trendkänslig, är det lätt att förkunnelsen skjuts undan eller förvandlas till några minuters lätt pep-talk, det vill säga ytligt uppiggande slagord. Förkunnaren kan falla för frestelsen att vara så relevant det bara går, att vara så anpassad att ingen blir stött, att vara så tillrättalagd, rolig, trevlig att det hela mest blir mysigt stämningsskapande.
Där syndens allvar skjuts undan och inget hjärta rannsakas, där kommer Guds nåd inte fram och ger verklig förlossning. Det är förkunnarens uppgift. Att väcka samvetet på den som inte vänt om. Att trösta den som är tyngd av synd och misslyckanden, att lyfta den som fallit, att uppmuntrande förmana den som fastnat i sig själv att i stället se på Jesus, att från Skriften inspirera och visa att det inte finns något bättre i livet, än att följa Jesus. Vi behöver en ny generation av förkunnare som vågar göra detta, genom att visa trohet till Ordet utan att skämmas för det eller blygas över sin kallelse att förkunna.

Ulf Ekman

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara... tisdag 27/10 00:00

Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...