I min nöd ropade jag till Herren och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats.
Psaltaren 118:5

Världen idag

Föräldrar mister sitt barn

Opinion · Publicerad 00:01, 6 maj 2013

Sverige har ett antal gånger fällts av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i fall där barn tvångsomhändertagits och tvångsvis skiljts från sina föräldrar. Utgångspunkten i Europadomstolens prövning är att tvångsomhändertagande av barn från deras föräldrar för att placera barnet på institution eller i fosterhem, utgör ett ingrepp i föräldrarnas, och i vissa fall också barnets rättigheter, enligt artikel 8.
I Sverige kan ett barn i princip tvångsomhändertas vid födseln. Om barnet har varit placerat hos fosterföräldrar i flera år blir det allt svårare för föräldrarna att få tillbaka sitt eget barn. Vid barnets födelsedagar händer det ibland att föräldrarna nekas att komma till firandet av sitt eget barn. Inte konstigt att föräldrar blir desperata. Världen idag rapporterade förra veckan på nyhetsplats att Högsta domstolen inte meddelar prövningstillstånd och således inte överprövar hovrättens beslut att ta vårdnaden ifrån föräldrarna till tvångsomhändertagne Domenic Johansson. Domenic Johansson tvångsomhändertogs av polisen på ett flygplan på Arlanda när han tillsammans med sin familj var på väg att emigrera till Indien sommaren 2009. Vad var skälen för tvångsomhändertagandet? Inga övergrepp eller brottsliga handlingar. Pojken hade hemundervisats utan tillstånd av svenska myndigheter och föräldrarna hade missat några tandläkar- och läkartider. Pojken var dessutom socialt isolerad, enligt myndigheterna.

Domenic Johanssons föräldrar hade till en början begränsad umgängesrätt med sin son, men när pappan vid ett tillfälle av desperation tog med sig sonen hem över helgen, fråntogs de all umgängesrätt med sonen. Som Världen idag rapporterade förra veckan, ansökte socialnämnden på Gotland under 2011 om att föra över det juridiska föräldraskapet till en utomstående person, bland annat för att förhindra föräldrarnas rätt till insyn och inverkan på sin sons liv. Högsta domstolen meddelar nu inte prövningstillstånd i ärendet och hovrättens beslut att frånta föräldrarna vårdnaden om sin son står fast.

När det gäller de fall där Europadomstolen prövat om tvångsomhändertagandet står i strid med Europakonventionen, har domstolen framhållit vikten av att myndigheterna främjar möjligheterna för barnet att återförenas med föräldrarna eller en av dem. Att skilja barn från föräldrar ska se som en mycket temporär åtgärd. Artikel 8 i Europakonventionen om respekt för privat- och familjeliv kräver att myndigheterna vidtar åtgärder för att främja återföreningen av barnet med sina föräldrar så snart som möjligt. Enligt alla internationella fördrag och konventioner som berör föräldrarättigheter är det föräldrarna som anses vara sina barns primära uppfostrare och utbildare, inte staten. Enligt artikel 16 i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna slås det fast att familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd. Hur uppfyller Sverige dessa internationella konventioner och deklarationer? Att föräldrar mister sitt barn är inget att ta lätt på.

Både principer och hänsyn behövs i migrationspolitiken

Ledare Många har berörts av medierapporteringen om treårige Tim som ska utvisas från sitt trygga... torsdag 23/9 00:10

Vilken föreställning har du om Gud?

Inför söndag Det finns många söndagar som bär namnet ”efter Trefaldighet”. Tjugofem stycken, faktiskt, men alla... torsdag 23/9 00:00

”Allt fler vill prata om att ta sig ur gäng”

Kriminalitet. Samtalen som handlar om att man sitter fast i ett gäng och inte vet hur man ska ta sig ur har ökat... torsdag 23/9 10:50

S-regeringen behöver läka relationen till Israel

Ledare Utrikesminister Ann Linde har äntligen haft kontakt med sin israeliske motpart, Yair Lapid. Det... torsdag 23/9 00:00

Brian Houston kliver av styrelser

Hillsong. Den australiska församlingen Hillsongs grundare Brian Houston meddelar att han lämnar församlingens... torsdag 23/9 07:00

Ultraliberale Justin Trudeau får sitta kvar efter Kanadas val

Nyhetskommentar Kanadas närmast ultraliberala omvandling i mångfalds-, människovärdes- och familjefrågor kan...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier