Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

EU – en union på gott och ont

Opinion · Publicerad 00:00, 27 feb 2012

Det svenska EU-medlemskapet från 1995 har förändrat mycket i Sverige. I växande utsträckning fattas avgörande beslut för Sverige i Bryssel i samspel med de andra ministrarna inom EU.
Med facit i hand är det bra att Sverige inte gick med i eurosamarbetet. Den gemensamma europeiska valutan var ifrågasatt från början från många håll. Den avgörande kritiken mot euron handlade om att det inte skulle fungera att så olika länder, med så olika ekonomiska utvecklingsnivåer, skulle samordna sin valutapolitik på detta sätt.
Senaste årets kris visar att den kritiken har varit riktig. En gemensam valuta kräver att länderna är ganska lika och driver en likartad ekonomisk politik. Den förutsättningen är inte uppfylld i eurosamarbetet. Grekland skulle till exempel lättare kunna hantera sina problem om man hade kunnat devalvera sin valuta. Det är nu inte möjligt när man ingår i eurosamarbetet.

EU-samarbetet har flera positiva inslag och det finns ett antal områden som kräver en kritisk granskning. Det är bra att vi kan ha en europeisk ekonomi där varor, tjänster, kapital och arbetskraft ganska fritt kan röra sig över gränserna. Det gynnar svenska företag att ha EU som hemmamarknad. En ekonomi där vi fritt kan röra oss över gränserna kräver viss samordning med lagar, regler och skatter.
En fördel med europeiska integrationen är också att det främjar freden. Vi får inte glömma bort att både första och andra världskriget startade mitt i Europa och det var Europa som var slagfältet. Det nära ekonomiska samarbetet har främjat freden mellan Europas länder. När ekonomiska intressen knyts ihop blir man mindre benägen att starta krig. Ekonomisk integration och samarbete är kanske det viktigaste fredsinitiativet. I vissa lägen är det också fördelar i globala storpolitiken att EU uppträder på en gemensam front, när man förhandlar med bland annat USA och Kina.
Men det finns orosmoln. Starka krafter vill skapa ett enda Storeuropa. Många vill koncentrera makt till Bryssel och där de avgörande besluten fattas i ganska slutna rum för en liten krets av europeisk elit.

Det finns också mindre klok nationell politik som när den lyfts upp på EU-nivå blir ännu värre. Man kan undra över det förnuftiga i att största delen av EU:s budget går till jordbrukssubventioner. Den gemensamma flykting- och gränskontrollpolitiken skapar ett slutet fort av Europa som utsatta flyktingar från olika delar av världen har mycket svårt att ta sig in i.
Därför behövs det en ständig EU-debatt, där man väger fördelarna med bland annat det ekonomiska samarbetet mellan Europas länder, och farorna med att det byggs upp ett slutet överstatligt besluts- och kontrollsystem långt bort från medborgarna.
Där har den kristna kyrkan ett profetiskt uppdrag att kritiskt granska maktkoncentration och att beslut systematiskt förflyttas från Europas huvudstäder till Bryssel. Inte minst är det viktigt att vi aktivt både följer och granskar arbetet i Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. När vi enligt Bibelns ord ber för kungar och överhet behöver vi räkna in dessa europeiska organ i våra förböner.

Stefan Swärd


Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00