Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Ett svek mot barnen!

Opinion · Publicerad 00:00, 30 mar 2012

I går fattade riksdagen det tragiska beslutet att medge insemination av ensamstående. Argumenten är välkända, men dåligt underbyggda. Så här brukar det låta:
"De finns redan många singelmammor och singelpappor och de är inte sämre än andra föräldrar"
Ensamstående föräldrar är inte sämre föräldrar. Däremot är det bättre för ett barn att växa upp med både sin mamma och pappa än med en av dem. Det visar även forskning. Det är inte föräldrarna i sig som är sämre, utan situationen eller konstitutionen.

"Politiker ska inte lägga sig i hur människor vill leva sina liv"
I det här fallet gör politikerna ett tydligt ingrepp i de här barnens liv, genom att frånta dem möjligheten till sin pappa. Det här beslutet är inte neutralt. Att lagstifta bort pappan är ett fruktansvärt ingrepp i de här barnens liv.

"Längtan efter barn är stor för många singlar och vi har inte rätt att neka dem den möjligheten"
Det som bör vägleda oss är inte föräldrars längtan efter barn, utan barns rätt till sina föräldrar. Barnkonventionen stadgar detta och nu bryter politikerna mot denna.

"Om vi inte inför detta åker de till Danmark"
Så resonerar politikerna inte i andra fall. Utgångspunkten för våra lagar kan aldrig vara vad som är tillåtet i andra länder. Det är ett sätt för politiker att abdikera från sitt ansvar. Bara för att folk kan åka till Holland och droga, eller Tyskland och köpa sex, innebär inte detta att vi ska legalisera droger och sexköp.
Beslutet är ett avskaffande av en av de två viktigaste personerna i ett barns liv. En person som i andra sammanhang ses som oerhört viktig. Det är dessutom en avvikelse från Barnkonventionen. Framförallt är det ett svek mot barnen. Sveket kommer från dem som skulle stå upp för de minsta i samhället.

Lukas Berggren

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...