Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

En union med osäker framtid

Opinion · Publicerad 00:00, 28 jan 2013

Det europeiska samarbetet och EU-projektet har varit i gungning de senaste åren. Frågan har blivit aktuell igen när Storbritanniens premiärminister har signalerat att han vill genomföra en folkomröstning om medlemskapet i EU.
EU-samarbetet växte fram som ett fredsprojekt ur ruinerna och askan efter andra världskriget. I stället för krig och konflikter ville EU-projektets arkitekter finna en väg för fredlig samverkan och ekonomiskt samarbete. Tanken att handel, ekonomiskt samarbete och fri rörlighet av varor och tjänster skulle främja freden, var en tanke som ursprungligen inspirerade EU-samarbetet.
Från kristet håll har känslorna gentemot EU varit blandade. Det har både funnits en andlig kritik och en politisk kritik med fokus på bristande demokrati med denna typ av överstatligt samarbete. Man bör dock komma ihåg att det var länge sedan då världen styrdes från Europas ledande huvudstäder. Washington och New York har sedan länge varit viktigare politiska och ekonomiska centra än London, Paris och Berlin. Och nu kliver Beijing och Shanghai fram som ledande globala metropoler. I dagsläget är det knappast realistiskt att tänka sig EU som centrum för ett världsrike. Europa är en krympande del av världen, både befolkningsmässigt och ekonomiskt.

Det finns två olika visioner med EU. Vissa krafter ser framför sig visionen om Europas förenta stater, att EU ska gå i USA:s riktning och bli en federal stat. Andra ser värdet i det ekonomiska samarbetet och viss samordning av utrikes- och forskningspolitik med mera, ett mellanstatligt samarbete, men är helt emot en överstatlig överbyggnad.
EMU och den gemensamma valutan har drivits fram av dem som vill gå i riktning mot Europas förenta stater. Det är i dag en allmän uppfattning att euron inte har varit lyckad, och  att det har varit bra för Sverige att stå utanför. Ett valutasamarbete kräver en mycket nära samordning av den ekonomiska politiken. Och det kräver ekonomier som är nära samordnade och lika till sin karaktär. Det är uppenbart för alla att till exempel Greklands och Tysklands ekonomier är alltför olika och på för olika nivå, för att göra det möjligt med en valutaunion.

En utveckling mot Europas förenta stater skapar också en överstatlig kontroll och Brysselbyråkrati som försvårar för den demokratiska utvecklingen. Att vi från kristet håll varnar för en sådan utveckling är rimligt.
Att det finns en fri handel och en rörlig arbetsmarknad mellan de europeiska länderna är något positivt. Att Europas länder samverkar kring forskning, utbildning, miljöfrågor, energiförsörjning och brottsbekämpning kan man knappast invända emot. Men Europas länder är alltför olika, och har så olika historiska bakgrunder och språk, för att det ska fungera med en fördjupad politisk och ekonomisk union. Ett mellanstatligt samarbete är en tillräcklig ambition för EU-samarbetet.
Från ett nordiskt perspektiv är det synd att tankarna på ett fördjupat nordiskt samarbete inte har utvecklats. De nordiska länderna är så pass lika i struktur, ekonomi, befolkning, språk – att det finns goda grunder för en utvecklad nordisk politisk och ekonomisk union.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Mer än 42 miljoner aborter under 2019

Statistik. Under förra året genomfördes 42,2 miljoner aborter globalt, enligt sajten Worldometers. Samtidigt visar ny forskning att fler kvinnor än vad som...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...