Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

En mångkulturell utmaning i tiden

Opinion · Publicerad 09:25, 19 nov 2012

Sverige har förändrats i grunden under de senaste decennierna. Vi har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle där en allt större andel av befolkningen har icke-svensk bakgrund. Sverige har många gånger haft svårt att klara integrationen. Det är en anledning till varför Sverigedemokraterna har fått 11,2 procent i senaste opinionsmätningen. Det vi märker är att rasistiska och främlingsfientliga attityder är utbredda i Sverige.
Det är flera orsaker till invandringen till Sverige. Det kan handla om arbete eller studier, familjerelationer, eller att man söker asyl därför att man har flytt från sitt land. En gång i tiden flyttade en stor andel av den svenska befolkningen till USA.

Den kristna församlingen är kallad till att vara ett ljus i mörkret, en stad på berget. Vi borde gå före som goda exempel i att bygga en mångkulturell gemenskap. Tron på Jesus förenar människor av olika nationella bakgrunder, vi är ett i Kristus oavsett om vi är jude eller grek, serb, turk, marockan, chilenare, kines eller afghan. Många kristna församlingar runt om i Sverige är redan i dag fantastiska exempel på mångkulturell gemenskap och flyktingengagemang.

Evangeliet och gudsriket är till sin karaktär gränsöverskridande och inkluderande. Den kristna kärleken fungerar så att man sträcker ut handen till främlingen och välkomnar och inkluderar. Vi behöver vara en offensiv motkraft till rasistiska och främlingsfientliga strömningar i samhället.
En grupp Stockholmspastorer har gett ut ett kompendium om att vara en mångkulturell församling – "Ett bönens hus för alla folk". Man delar sina erfarenheter av att bygga mångkulturella församlingar i olika Stockholmsförorter. Det medför också i praktiken att församlingsmiljön hjälper till med integrationen, med språkhjälp, med hjälp ut på arbetsmarknaden, hjälp att få bostad, hjälp att hantera svenska myndigheter med mera.

Kompendiet visar möjligheten med att bygga mångkulturella församlingar, de utmaningar det innebär och hur vi kan skapa en levande kristen gemenskap som spränger språkliga, etniska och kulturella barriärer.
Sverige har i dag 450 000 muslimer och det är en växande grupp. Ska vi kristna se detta som ett stort hot? Eller ska vi se det som en stor utmaning? Den sistnämnda inställningen förespråkas i "Ett bönens hus för alla folk". En följd av den omfattande invandringen av muslimer är att många människor som inte har hört evangeliet i sina hemländer, nu är våra grannar, och kan få höra evangeliet genom oss. I stället för att reagera med rädsla borde vi reagera med Kristi kärlek och en passion att sprida evangeliet om Jesus till alla som inte har hört det, vilket innefattar muslimer.

Våra storstäder, inte minst Stockholm, är i dag globala storstäder. Det finns inte längre någon enhetlig kultur omkring oss att förhålla oss till. Det moderna samhället präglas av pluralism och globalisering. Olika religioner, livsåskådningar, livsstilar och kulturer lever sida vid sida.
Det är en stor utmaning för kristna församlingen att demonstrera en gudsrikeskultur, som är helt befriad från rasism och främlingsfientlighet, som skapar gemenskap mellan människor och en sann enhet oavsett ålder, kön, etnicitet eller språkgrupp.

Majoritet vill fälla regeringen Löfven

Regeringskris. Fyra partier tänker rösta för att fälla statsminister Stefan Löfven och hans regering i en... torsdag 17/6 16:00

Om frikyrkan och samkönade relationer

Ledarkrönika Debatten har gått hög sedan Joel Halldorfs text i Expressen om att frikyrkan fullt ut bör acceptera... torsdag 17/6 00:10

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier