De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

En kristenhet som lever i det profetiska

Opinion · Publicerad 00:00, 23 maj 2012

Vi lever i speciella tider. Attackerna på evangeliet och på evangeliets budbärare är många i Sverige. I takt med att det andliga klimatet hårdnar finns det ett större behov av den profetiska dimensionen av evangeliet. Den är viktig i alla tider, men inte minst i vår tid. När avfallet från Herren är stort ger Gud samtidigt utrymme för det profetiska. Vad kännetecknar oss som kristenhet när vi lever i det profetiska? Här kommer fyra viktiga kännetecken.

För det första avslöjar vi och står emot ondska, orättfärdighet, förtryck och orenhet. Den som läser Gamla testamentet ser att detta var en viktig del av vad dåtidens profeter gjorde. Den profetiska dimensionen är viktig för att urskilja vad som är rätt och fel. I Sverige anno 2012 vill vi inte tala om rätt och fel. Var och en har blivit sin egen lyckas smed och ingen har rätt att ha synpunkter på någon annans livsstil. Vi är alla relativister som färdas utan både karta och kompass. I rädsla för att vara dömande, annorlunda eller obekväma har vi kristna blivit tysta. Vi vill inte befatta oss med vår tids brännande frågor, utan vill hellre tala om andra frågor. Men vi kan inte välja vår tids frågor. I stället får vi tillämpa Guds ord på vår tids frågor. Att ducka duger inte. Gud har, genom sin nåd, gett oss en uppgift att vara salt och ljus. Vi är riktmärken i vår tid. Det är inte alltid roligt och trevligt, men det är viktigt. En profetisk kristenhet står för Guds ord i alla väder.

För det andra manar vi till omvändelse och pekar på Jesus. Syftet med att skilja ut rätt från fel, gott från ont är inte att skapa ångest och hopplöshet hos människor. Vi pekar inte bara på problemen, utan vi pekar på lösningen. Vi får säga som Johannes döparen: "Se Guds lamm, som tar bort världens synd". Utan Jesus hade hoppet varit ute, men genom honom finns frälsning för varje människa som vänder sig bort från synd och till honom. En profetisk kristenhet predikar omvändelse från synd, målar bilden av Jesus och manar folk att leva i Herrens närhet. Vi behöver hjälpa människor att se honom.

För det tredje söker vi vägledning inför framtiden. Gud vet vad som kommer att ske. Han vet vilka vägar som är återvändsgränder och vilka vägar som leder till honom. Tänk vilken nåd att han som vet allt, kan allt och förmår allt vill ge oss vägledning för framtiden. Ibland tror vi kanske att Gud inte talar, men oftast är det vi som är ohörsamma. Mitt i otålighet, stress, hårt arbete och ett snävt inrutat liv är det inte lätt att lyssna till vad Herren har att säga. Ändå är det nödvändigt. Om vi vill se Guds vilja ske behöver vi ta reda på hans vilja. För våra egna liv, för våra församlingar, för våra städer och byar, för vårt land. Gud vill tala, men lyssnar vi? Är vi verkligen intresserade av att veta vad han har att säga, eller kör vi bara på? En profetisk kristenhet är intresserad av Guds vilja och lyssnar till Herren.

För det fjärde uppbygger, uppmuntrar och tröstar vi. Nya testamentet presenterar den profetiska gåvan just så. När andra talar om problem, pekar vi på löftena. När andra gnäller, har vi vår glädje i Herren. När andra inte orkar, går vi den extra milen. När andra misströstar, tröstar vi. När andra klagar, uppmuntrar vi. När andra river ner, bygger vi upp. Människors behov på det här planet är enorma. Men för den som har sin förankring i Guds ord och har örat vänt mot himlens Gud flyter en ständig ström av tröst och uppmuntran fram. En profetisk kristenhet kanaliserar den strömmen, så den kommer människor till del.

Den profetiska dimensionen av evangeliet handlar mycket om trohet. Att hålla fast vid Guds ord när det blåser, att hålla upp förbundet när trolösheten breder ut sig, att leva nära Herren i medgång och motgång. Vi behöver en kristenhet som lever i det profetiska. Det är en kristenhet som står stark i framtida stormar. Och som kan fungera som riktmärken för sin omgivning.

Lukas Berggren

Trump erkänner Israels suveränitet över Golan

USA/Israel. USA:s president Donald Trump har nu erkänt Israels suveränitet över de ockuperade Golanhöjderna. – Israel har aldrig haft en bättre vän än er, sade...