Prisa vår Gud, ni folk, låt hans lov ljuda högt, för han gav liv åt vår själ och lät inte vår fot vackla.
Psaltaren 66:8–9

Världen idag

Det är dags att vända trenden

Opinion · Publicerad 00:00, 6 mar 2013

Moderna kristna har i dag svårt att föreställa sig hur omfattande kristenhet vi har haft i Sverige. Till exempel kunde vi på femtiotalet fylla Råsunda fotbollsstadion med mer än 50 000 personer på en gudstjänst med Billy Graham som gästpredikant.
Svenska kyrkan har gått i spetsen för nedgången, men de äldre frikyrkosamfunden har följt efter. De senaste årtiondena har även nyare samfund, framförallt pingströrelsen, visat på en nedåtgående trend. Evangeliska frikyrkan har visat på en viss tillväxt de senaste 15 åren, men den förklaras främst genom sammanslagningar av församlingar och att vissa nya församlingar har anslutit sig till EFK.
Nedgången i de äldre samfunden har varit större än vad siffrorna visar. Alla etablerade samfund har förbättrat statistiken genom sammanslagningar av församlingar.

Det har kommit olika former av förnyelserörelser under senaste decennierna. Tyvärr har de inte lyckats vända trenden. Men utan dessa rörelser skulle siffrorna se ännu sämre ut. Jag tänker närmast på Jesusrörelsen och karismatiska väckelsen på sjuttiotalet, trosrörelsen på åttiotalet och Vineyardrörelsen på nittiotalet. Under de senaste 15 åren har olika former av invandrarkyrkor varit den mest växande grenen av kristenheten. Det innefattar allt från katolska och ortodoxa församlingsplanteringar, till nya former av pingstkarismatiska församlingar med afrikansk, asiatisk eller latinamerikansk prägel.

Nu är det dags att vända trenden. Jag tror att det finns en ökande andlig öppenhet i Sverige. Det faktum att det  finns en hel del kristna församlingar runt om i Sverige som faktiskt växer och når och vinner nya människor visar att det inte är kört.
Det finns flera nycklar för att se växande och blomstrande församlingar. En nyckel tror jag handlar om den övernaturliga sidan av kristendomen. Det räcker inte med bara ett socialetiskt kristet budskap. Människor måste också få möta Gud på djupet, vidröras av Anden, göra Gudsupplevelser och inse att den Gud vi tror på är levande och verksam.

En annan nyckel är att inse att Sverige har dramatiskt förändrats genom den omfattande invandringen de senaste 30 åren. Alla de nya människor som flyttat till Sverige är inte så sekulariserade och skeptiska som traditionella svenskar. Att bygga mångkulturella och multinationella församlingar är en stor kristen utmaning, som både ger inspiration och växtkraft, men som också kan visa på ett kristet socialt engagemang i praktiken. Att visa att den kristna församlingen är den mest inkluderande och gränsöverskridande miljön är ett fantastiskt vittnesbörd.
En tredje utmaning är att hitta nycklar och verktyg för att nå den unga generationen. De församlingar som bara har fokus på väletablerade svenskar, har knappast någon framtid för sig.

Andra nycklar handlar om mission i Sverige och församlingsgrundande. Vi får inte tänka för konservativt kring våra kyrko- och församlingsstrukturer. Det behövs många olika församlingar för att nå alla tänkbara kategorier av människor. Vi behöver igen bli församlingsgrundande rörelser, inte bara prata om att plantera församlingar.

Känsligt vaccinkrav föreslås i Tyskland

Pandemin. Obligatoriskt krav på vaccinering mot covid-19 och förbud för ickevaccinerade att gå i affär eller... söndag 5/12 13:00

Håll ett vakande öga på nya enpartiregeringen

Ledare Så har då Magdalena Andersson till slut tillträtt ämbetet som statsminister, och står för första... lördag 4/12 00:00

Pingst i Norden samarbetar om Afrikamission

Mission. Susanne och Bengt Klingberg får ett nytt missionsuppdrag när Pingströrelserna i Sverige, Norge och... söndag 5/12 10:00

Viktig markering när Sveriges biskopar tog Israel i försvar

Ledare Kyrkomötets beslut att utreda folkrättsbrott i Israel och den palestinska myndigheten (PA) speglar... fredag 3/12 00:10

Ser regeringen hoten mot landsbygden?

Ledare Det blev en ny minister med ansvar för landsbygdsfrågor: Anna-Caren Sätherberg, tidigare... fredag 3/12 00:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier