Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Centern missförstår månggifte

Opinion · Publicerad 00:00, 18 feb 2013

För länge sedan diskuterade jag sambo­lagen med Ulla Tillander, c-riksdagsledamot och skolminister i Thorbjörn Fälldins tredje regering. Hon var emot införande av sambolagen. Den behövdes inte, ansåg hon. Äktenskapet som institution räcker. Genom den värnar staten normen om familjen.
Tillander röstade mot sambolagen, men när den antagits av riks­dagen röstade hon för sambolagen för sam­könade par. Detta eftersom hon ansåg att människor ska behandlas lika.
Jag tänker på vårt samtal nu, denna vinter när frågan om månggifte uppmärksammats av Centerpartiets idéprogramgrupp. Vilken skillnad på Ulla Tillanders filosofiska klarsyn och programgruppens platta resonemang.

Tillander byggde sitt resonemang på kristna värderingar. Programgruppen säger sig vilja demonstrera liberal vidsynthet genom att legalisera månggifte. Men jag vill påstå att Tillander utifrån sina kristna värderingar var mer liberal och vidsynt än programgruppen i dess jakt på radikalism.
Genom att inte ha några andra lagstadgade ramar än äktenskapet lämnar politiken vuxna medborgare fria att leva tillsammans som de önskar. Vill man som sambor eller i andra konstellationer reglera sina mellanhavanden och tillgångar i bohag, fastigheter etcetera kan man skriva civilrättsliga avtal. Detta är naturligtvis mer liberalt än att staten stiftar lagar om hur sammanboende ska fördela sina tillgångar mell­an sig, och mer liberalt än om staten också ska stifta lagar om hur månggifte ska gestalta sig.

På vilket sätt är det liberalt att politiker ska hitta på allehanda regler för intima relationer utanför äktenskapet? Och varför? I ett liberalt samhälle är vi vuxna ansvarstagande medborgare som kan ta ansvar för våra egna liv. Såväl sambolagen som eventuell lag om månggifte är inte utslag av liberalism utan av statligt förmynderi.
Äktenskapet är något annat. Det har urgamla anor och är en norm som ger stadga åt familjebildning och barns uppväxtmiljö. De som ingår äktenskap vet vad det betyder. Det finns historiska bevis på varför staten och politiken genom lagar gynnar den tvåsamhet som äktenskapet gör till norm. Politiken ger stöd åt en samlevnadsform som visat sig skapa trygghet i samhällsgemenskapen.
För mig representerar Tillanders filosofiska klarsyn Centerpartiets verkliga själ, där gamla, hederliga värderingar blir väl så spetsiga, utmanande och nytänkande i vår tid som den sorts artificiella radikalism som i dag har ett fast grepp om flera partier.

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...