Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Bönefrukost med angeläget tema

Opinion · Publicerad 00:00, 12 okt 2012

Snart äger en unik samling rum i Europa­parlamentet i Strasbourg. Det är då dags för årets "ekumeniska bönefrukost", som samlar många nyckelpersoner och då inte minst Europaparlamentariker. Denna viktiga händelse arrangeras av en grupp kristna EU-parlamentariker. De vill på detta sätt vill bjuda in även kyrk­ovana till en öppen samling där olika centrala aspekter av kristen tro och kristna värderingar kan få förmedlas, samtidigt som det finns tid för samvaro under tiden som man äter frukost tillsammans.

Ett (av mig översatt från engelska till svenska) citat från årets inbjudan visar att man verkligen tar upp ett angeläget tema i år: "Onsdag den 24 oktober planerar vi detta års speciella händelse som har temat förföljda kristna, ett ämne som jag tror intresserar och berör många av oss. Vi har redan bjudit in en talare från organisationen Open Doors , som har arbetat många år för att stödja och upprätthålla den förföljda kyrkan i de länder runt jorden där kristna inte har rätten att leva ut sin tro i offentligheten".

Det är uppmuntrande att bönefrukosten detta år får användas för att sprida information om den allt större del av kristenheten som på olika sätt förföljs för sin tro. Låt oss be att många deltagare under denna samling får upp ögonen för den verklighet som många kristna lever i. Jag tror säkert att det under frukosten kommer att ges vittnesbörd om olika enskilda kristna som på ett kärleksfullt, frimodigt och ödmjukt sätt, mitt i enorma prövningar, har hållit fast vid sin tro. Låt oss också be att dessa vittnesbörd gör ett djupt intryck på många under samlingen. Låt oss be att vittnesbörden ger ett så djupt intryck så att de som inte är kristna börjar ana eller ännu hellre tro att den Jesus som dog på ett kors för snart 2 000 år sedan är uppstånden och lever i dag. Uppmaningen till bön är adekvat eftersom det naturligtvis bara är den helige Ande som kan väcka tron på Jesus Kristus och hans försoningsdöd i människors hjärtan.

Ett annat viktigt böneämne är att denna samling ska få bli till en uppmuntran för de kristna EU-parla­mentarikerna. Undertecknad har vid flera tillfällen inte bara varit med på de större bönefrukost­arna, utan också fått privilegiet att möta ett antal av de kristna EU-parlamentarikerna varav flera, mer eller mindre regelbundet, träffas för att läsa Bibeln, samtala och be tillsammans. Jag var till exempel med på en mindre samling (cirka 20 personer) där man på ett stillsamt, men mycket frimodigt sätt träffades för bön, delande och bibelläsning mitt i en av Europaparlamentets matsalar.

Eftersom EU är ett av världens stora maktcentrum finns det naturligvis starka krafter där, som vill påverka Europas maktelit att vända sig i en allt mer kristendomsfientlig och inhuman riktning. Varningssignaler på detta saknas ju inte. Samtidigt vet vi från Bibeln att Gud sänder och sände sina vittnen även in i den tidens mäktigaste (men ofta Gudsfrånvända) imperiers centrum. Låt oss därför inte förtröttas i bön för de kristna som befinner sig i vår tids maktcentrum med kallel­sen att var jordens salt och världens ljus!

Paulus manar oss samtidigt att inte bara be för de kristna utan att be för alla i ledande ställning: "Först av allt uppmanar jag er till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen."(1 Tim 2:1-4).

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Alltså är det livsviktigt att alla troende inser att det är vad livet handlar om, att berätta om Jesus.

Inför söndag 1 Kung 17:17–24Upp 2:8–11Luk 7:11–17Ps 107:18–22 Denna helg i kyrkoåret har den enorma titeln: Döden och livet. Det är en titel som väcker känslor...