Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Bitte Assarmo: Inte moralpanik att skydda djur

Opinion · Publicerad 00:01, 24 feb 2014

När argumenten tryter tar man till begreppet "moralpanik".
I dagarna har regering och riksdag tagit beslut om förbud mot tidelag. Inte en dag för tidigt, tycker nog de flesta av oss. Möjligen förundras vi över att det någonsin varit tillåtet. Men det finns också de som tycker det är fel att lagstifta mot sexuella övergrepp mot djur och som helst skulle se att det även fortsättningsvis vore tillåtet.

En av dem är tv-professorn Leif GW Persson. I en intervju i en av landets kvällstidningar yttrar han grötmyndigt att förbudet mot tidelag minsann är ett utslag av moralpanik. Varför det är moralpanik att värna djurens rätt att slippa bli sexuellt utnyttjade av människor framgår inte riktigt. Frågan är om professorn själv har det riktigt klart för sig. Troligare är att han följer minsta motståndets väg, det vill säga den rådande konsensus som kräver att alla tabun ska brytas.

I denna anda ingår att protestera mot alla förbud som kan tänkas ha minsta lilla koppling till forna tiders religiösa regler och förordningar. Eftersom tidelag nämns som förkastligt i Bibeln är det alltså helt logiskt att professor Persson och andra populister ivrar för en mer tillåtande attityd. Att majoriteten av de folkvalda – och med största sannolikhet även majoriteten av väljarna – ställer sig bakom förbudet mot tidelag gör det bara ännu mer angeläget att nedlåtande börja tala om moralism. För vad vet egentligen "vanligt folk"? Att fjärma sig från majoriteten blir helt enkelt ett sätt att känna sig lite viktigare och när argumenten tryter tar man till begreppet moralpanik för att slippa vidare analys.

Det här är ingen ovanlig ståndpunkt bland mediernas "starke män" – tvärtom är det faktiskt mäkta populärt. Professor Perssons ståndpunkt beror alltså inte nödvändigtvis på att han faktiskt tycker att det är hopplöst moralistiskt att förbjuda sexuella övergrepp mot djur. Det kan lika gärna tyda på ett skriande behov av att skilja sig från mängden och på så sätt försöka framstå som förmer.
Vad både professor Persson, och alla andra som nu försöker tvinga på andra sin egen moral, glömmer, är att de allra flesta av våra lagar baseras just på vissa grundläggande moraliska principer. Det är moralen som skapar ett modernt samhälle och som ger människan möjlighet att vara just människa och inte ett däggdjur som alla andra.

Sedan har professor Persson förvisso rätt i att det inte går att inkalla ett djur som vittne i en rättegång om sexuella övergrepp. Men det kan sägas även om spädbarn. Är det skäl nog för att slopa förbudet mot sexuella övergrepp mot barn?

Bitte Assarmo
debattör och fri skribent

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...