Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Bibelsynen formar trons framtid

Opinion · Publicerad 00:01, 5 dec 2012

Den debatt om bibelsyn som pågår för närvarande är sund och nödvändig. Frågan om vad Bibeln säger och dess auktoritet behöver förnyas ständigt. Det räcker inte med en korrekt bibelsyn, vi behöver också skapa en församlingsmiljö där hungern efter Guds ord får näring. Vi kristna behöver en konstant uppmuntran att studera och läsa Bibeln.
Bibeln präglas av en annan världsbild, ett annat paradigm än vad som präglar vårt samhälle för övrigt. Det beror inte bara på att bibeltexterna är flera tusen år gamla. Det beror framför ­allt på att Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord, Guds tilltal och uppenbarelse till mänskligheten. Uppenbarelsen av Gud, och Guds ingripande i mänsklighetens historia, är utgångspunkten i bibeltexterna.

Den övernaturliga dimensionen i Bibeln fångas inte upp av moderna vetenskapen och utbildningssystemet. Därför är det så viktigt att vi verkligen formar våra församlingar och pastorsutbildningar utifrån ett kristet tänkande och världsbild. Om den sekulära teologin tränger in i kristna församlingen, leder det med automatik att bibelkritiken breder ut sig, och tilltron till Bibelns auktoritet blir urgröpt. Det leder med automatik till att tron på Bibelns under och Guds övernaturliga ingripande i mänsklighetens historia, skildrat i Bibeln, urvattnas.
Detta påverkar församlingslivet dramatiskt, tilltron till Bibeln minskar, tron på Gud och att han kan göra under i dag minskar.
Därför är frågan om Bibelns historicitet så avgörande. Bibeln handlar om att Gud griper in i mänsklighetens historia. Berättelserna om Adam och Eva, om Noa, om Abraham, om Mose, om befrielsen ur Egypten, om kung David, de är helt avgörande pusselbitar i frälsningshistorien. Bra kristen teologi behöver försvara och argumentera för Bibelns historicitet, inte sprida dimridåer om Bibelns historicitet.

Det har en stor påverkan på vår teologi och den kristna läran, om Adam och Eva och uttåget ur Egypten bara är klassiska myter, eller om det faktiskt har inträffat, och att dessa personer faktiskt har funnits. Är Jona bok bara en skönlitterär skildring med tveksamt historiskt ursprung, då fanns det kanske ingen profet som hette Jona och som predikade så att Nineve omvände sig.
Visst är Nineves omvändelse helt osannolik ur ett mänskligt perspektiv. Men berättelse om Jona och Nineves omvändelse kan skapa tro för oss kristna i dag om att vår Gud kan göra mäktiga under i vår tid. Den mest syndiga, hedniska och gudsfrånvända storstad kan omvända sig. Kunde det hända i Nineve, med en så bristfällig profet, då kan det hända i dag.
Men är Jona bok bara skönlitteratur, skapar det inte tro på samma sätt.

Berättelsen om Jona kan också skapa tro genom att Gud använde en så olydig, motspänstig och tjurskallig profet som Jona. Kunde Gud använda Jona så kan han också använda mig. Men det förutsätter att man sätter sin tilltro till Bibelns historicitet.
Hur vi formar morgondagens ledare avgör kristendomens framtid i Sverige. Att förmedla tilltron till Bibelns historiska sanning är en avgörande fråga. Vi tror på en Gud som har gripit in och uppenbarat sig i historien, och kunskapen om detta får vi genom att studera Bibeln.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...