Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: Istockphoto

Berit Simonsson: Hjärtan av gelé – eller modiga hjärtan

Opinion · Publicerad 00:01, 14 feb 2014

Det är "Alla hjärtans dag" i dag. Fredagen den 14 februari. En dag bland många, då kommersialismen firar sina triumfer.Du kanske planerar att skicka något kort, köpa geléhjärtan, ge bort röda rosor. Även om "Alla hjärtans dag" är kapad sedan länge av dem som kan göra ekonomiska vinster av dagen, så har den en intressant historia.
Jo, det var en präst som ...
Tänk så ofta ett händelseförlopp i historien börjar så, präster kan faktiskt spela roll! Nu ska vi bläddra i Kristi kyrkas familjealbum en stund.

Valentinus hette prästen och han tjänstgjorde under kejsar Claudius på 200-talet i Rom. Han blev ett hot mot makten eftersom han omvände många romare till den kristna tron. Han gjorde misstaget att försöka omvända självaste kejsaren till kristendomen, det var modigt gjort, och för det blev han gripen och dömd till döden. Han anklagades också för att ha vigt kristna par till äktenskapet (det är där Alla hjärtans dag kommer in i bilden).
För Valentinus var alltså både mission och etik viktigt. De båda sakerna som han brann för, gjorde också att han till slut blev martyr. Kejsaren ville inte omvända sig och det kristna äktenskapet ansågs som ett hot (!). Tänk som det var förr.

Valentinus var en modig präst. Det finns modiga präster och pastorer i dag också.
Vi hör om dem i de kyrkor där förföljelsen går hårt åt de kristna, många dödas för sin trohet mot sin Herre Jesus. Vår tid är den tid i historien som skördar flest martyrer och Valentinus är en av de många som gått före.
Det finns modiga präster och pastorer i Sverige i dag också. Sådana som i sin trohet mot Herren Jesus, tvingas att gå mot strömmen. De dödas inte till kroppen, men tvingas avstå karriär och yttre framgång för den övertygelse som den helige Ande planterat djupt i deras hjärtan. Tänk efter, du kanske har någon sådan i din närhet som skulle behöva uppmuntran på "Alla hjärtans dag". Ja, kanske inte bara med geléhjärtan även om det är gott, utan med en hälsning från ditt eget hjärta.

Valentinus brukar avbildas som en präst med ett svärd. Det är svärdet som han halshöggs med. Att han halshöggs beror ju på att han under sin levnad svingade ett svärd med en helt annan skärpa, "Andens svärd" som är Guds ord, Ef 6:17, det enda anfallsvapnet i den kristnes vapenrustning.
Man brukar ibland tänka på vilken sorts präst/pastor man skulle vilja hålla i handen i sitt eget dödsögonblick ... är inte det just en sådan som Valentinus, som avbildas med svärdet och som är beredd att ge allt för sin tro.
Det känns tryggt med sådana präster!

Valentinus blev halshuggen den 14 februari år 269 i Rom. Alltså just i dag, fast för 1 745 år sedan. Men innan sin halshuggning, medan han ändå väntade i sitt fängelse, så passade han på att hela fångvaktarens dotter från blindhet. Han förvaltade inte bara Ordet i trohet mot sin Herre, utan också kraften. Det påminner om 2 Tim 3:5 där det varnas för att ha "ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft." Valentinus verkade hysa både gudsfruktan och dess kraft.
Fram för fler sådana präster och pastorer i vårt land också i dag!

Berit Simonsson
ledarsidan@varldenidag.se

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...