Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Berit Simonsson: Fyra viktiga faktorer i en folkväckelse

Opinion · Publicerad 00:01, 29 aug 2014

Många är vi som längtar efter och ber om väckelse i vårt land. Vi spanar efter tecken på väckelse, sådant som kan ge oss hopp om att väckelsen är på väg. Hade det funnit en startknapp på vilken det stod "Väckelse – tryck här" så hade vi varit många som tryckt på den knappen. Väckelsens historia har en hel del att lära oss, vi som längtar efter väckelse i dag.

Häromdagen läste jag om väckelsen som uppstod i östra Småland vid 1800-talets slut, lyssna här till en ögonvittnesskildring från 1898 där händelseförloppet beskrivs:
"Människor samlades i stora skaror, många gick långa vägar för att få vara med där Guds Ord förkunnades. Det märktes att människorna lyssnade på ett nytt sätt, gripna och villiga att sitta och lyssna hur länge som helst /.../ de sökande och bekymrade under tårar, man ville inte skiljas, man blev kvar på sin plats, vänt­ande att någon skulle komma och tala med dem, ty man visste sig ingen råd. Det stod snart klart för alla att Guds Ande var mäktigt på färde. Väckelsen, som så många hade bett Gud om, hade kommit. Varifrån? Inga synliga mänskliga redskap kunde utpekas."

I denna ögonvittnesskildring kan man lägga märke till några saker i detta väckelse­skeende, sådant som också känns igen i varje väckelse:

Det fanns goda talare. Guds Ord förkunnades av trofasta talare.
Vi lägger ofta stort fokus på talaren, bra talare, medryckande talare, entusiasmerande talare... Det kan ibland vara svårt att förstå att inte väckelse uppstår, då så mycket riktigt och rätt från Guds Ord faktiskt fortfarande trofast förkunnas i kyrkor och bönhus.
"Tron kommer av predikan", säger Paulus i Romarbrevet 10:17. Men, enligt den grekiska grundtexten säger han i stället så här: "Tron kommer av hörandet".Om det är viktigt med goda talare – så är det också viktigt med goda lyssnare.

Det fanns också goda lyssnare. Det noterades som något särskilt detta, att man lyssnade på ett nytt sätt.
Kanske är det något för oss "förkunnelselyssnare" att ta till oss? Att lyssna i frälsnings­avsikt, med hjärtat och sinnet öppet för vad Herren vill säga till oss.
Jag behöver be om att "Herren väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt" (Jesaja 50:4).

Det uppstod syndanöd. Syndanöden blev så påträngande att allt annat fick vika.
Syndanöd... låter det inte väldigt otidsenligt? Men, har det någonsin funnit en väckelse som inte innehållit syndanöd? Då det viktigaste av allt blir att det ställs rätt i mitt förhållande till Gud och till mina medmänniskor, och då allt annat blir oviktigt i ljuset av detta.
Syndanöd är ett av väckelsens mest framträdande tecken. Och därmed också glädjen och frimodigheten som följer med förlåtelsen.

Ingen människa hade startat väckelsen. "Inga synliga mänskliga redskap kunde utpekas" sägs det om väckelsen jag nyss refererade till. Är det också ett väckelsens tecken? (Till skillnad från all splittring och där mänskliga redskap ofta är högst påtagliga).
Det gick inte att svara på frågan vem som hade startat väckelsen. Väckelse är ett Guds eget skeende, han använder redskap men redskapen är inte i fokus.
Fyra väckelsetecken också i dag!

Berit Simonsson
ledarsidan@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...