Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Berit Simonsson: Dagen då Sverige blev mörklagt

Opinion · Publicerad 00:00, 27 dec 2013

Det kom plötsligt, utan förvarning och ingen hann förbereda sig. Det drabbade många och det orsakade stora besvär för alla drabbade, inte bara för somliga.
Den 27 december 1983 slocknade hela Sverige söder om Dalälven.

Automatiska dörrar gick inte att öppna, bensinpumpar fungerade inte, tunnelbanan evakuerades, trafikljusen fungerade inte, tågen slutade gå, alla lampor inomhus och utomhus slocknade, hissar stannade och det blev – mörkt!

1983 slocknade hela Sverige. Elav­brottet den 27 december 1983 är alltjämt det största som inträffat i Sverige i modern tid. Aldrig, varken förr eller senare, har så många svenska hushåll varit utan ström på grund av ett förhållandevis litet systemfel.

En ”frånskiljare” lossnade  i en transformatorstation i Mellansverige och Sverige slocknade i det största svenska ström­avbrottet någonsin. (Man kan läsa mer om denna händelse i en artikel i SvD 27 mars 2010.)

En ”frånskiljare”, det vet ju varje elkunnig person vad det är … men, vilket obehagligt namn ändå … något som har till uppgift att hålla isär, att skilja något från något annat.

Att ett till synes ganska litet systemfel kan spela så avgörande roll för kraftöver­föringen. Att något så litet kunde ha så stor betydelse och drabba så många.
Systemfel kan få enorm betydelse och begränsa kraftöverföringen  – också inom andra områden.
Tro och teologi till exempel.
Vår tid kännetecknas av systemfel på teologins område då mycket ifrågasätts.

Den kristna trons unika ställning bland alla religioner, Jesus som världens unike Frälsare, eller bara en tankekonstruktion,  och på den kristna etikens område: äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna, det ofödda barnets rätt till liv, ilska och vrede kristna emellan... viktiga sanningar bagatelliseras, förnekas, ignoreras eller justeras.

Systemfel orsakat av ”frånskiljare” i ordets bokstavliga bemärkelse, bär på en potential att slå ut centrala funktioner i vårt kristna liv. Såsom frimodighet, tillit, trygghet, glädje, livsmod, tro och förtröstan på Guds ord och löften. Då blir det – mörkt!

I samband med omfattande elavbrott uppstår något man brukar kalla ”möjlighets­fönster” berättar vidare artikeln ur Svenska Dagbladet.
Det kan handla om improvisationer födda ur stundens allvar, det kan handla om otippade konstellationer och oväntade lösningar, om samhörighet mellan människor, som under normala omständigheter aldrig skulle funnit varandra.

Möjlighetsfönstret ger hopp, när det öppnas så släpper det in frisk luft i stängda rum.
Möjlighetsfönster kan handla om annorlunda gränsdragningar mellan samfund, församlingar och enskilda, ibland oväntade och därför kanske också lite skrämmande.

Systemfelet i svensk kristenhet orsakar sorg, oro, frustration och ibland övertramp och det bär på en potential att strypa krafttillförseln.
Men”Möjlighetsfönstret” – visst är det spännande! Det kan betyda otraditionella lösningar på gamla låsningar.

Vilket underbart ord – ”Möjlighets­fönster”. I en kristenhet i kris, låt oss vara uppmärksamma på oväntade ”möjlighetsfönster” och öppna dem på vid gavel, för den helige Ande och för varandra!

Berit Simonsson
ledarsidan@varldenidag.se

Tvåfrontskrig krävs för att stå emot dödshjälpsvågen

Ledare På europeisk nivå faller nu skymningen när det gäller frågan om eutanasi. Hitintills är det fyra... onsdag 14/4 00:10

Har du någon som ber för dig?

Vardagskrönika Min morfar flyttade till himlen när jag var elva år. De sista åren var han svag av sin sjukdom och... onsdag 14/4 00:10

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier