Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Jesaja 55:6

Världen idag

Äktenskapet är värt att fira!

Opinion · Publicerad 00:00, 8 feb 2012

Söndag närmast före Alla hjärtans dag firas sedan 2007 Äktenskapets dag. Nu på söndag – den 12 februari – är det alltså dags. Det är ett initiativ från Svenska evangeliska alliansen (SEA) som firas i kyrkor runt om i landet. Syftet med dagen är att lyfta fram Guds tanke med äktenskapet i församlingens mitt. I vår tid finns det särskilda behov av det.
I Matteus 19:4-6 står det: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."
Jesus lyckas säga många kontroversiella saker i det här sammanhanget. Det mesta av det han säger krockar fullständigt med det sekulariserade Sveriges syn på äktenskap, familj, sex och relationer. Den som vill ta Jesu ord på allvar blir därför ofta kontroversiell i den här typen av frågor.

För det första talar Jesus om att vi är skapade till man och kvinna. Det indikerar att det finns en biologisk, nedlagd skillnad mellan män och kvinnor. En sådan – kan tyckas – självklar sak är inte helt självklar i dag. Både forskare och politiker talar alltför ofta om kön som en "social konstruktion". Alla skillnader är förvärvade, heter det. Men hos Jesus verkar "hen" inte vara ett fullt ut etablerat begrepp. För att uttrycka sig försiktigt.

För det andra talar Jesus om man och kvinna i äktenskapet. Det är tydligen de två – olika som vi är – som ska leva i äktenskap. Inte man-man, inte kvinna-kvinna. Könsneutrala äktenskap verkar inte vara ett alternativ för Jesus. Återigen blir han sådär obekväm. Han verkar inte ha någon respekt alls för tidsandan anno 2012.

För det tredje talar Jesus om en man som ska hålla sig till sin hustru. I sitt, för vår tid, synnerligen provokativa tal verkar han alltså avvisa även polygami och polyamorösa förhållanden. Det ska tydligen vara en av varje sort i Jesu värld. En man, en kvinna. Han verkar inte sympatisera med de röster som höjs för månggifte heller alltså. Otroligt stötande.

För det fjärde talar Jesus om att "hålla sig till" sin hustru. Här lyfter han fram trohet som ideal. Att vänsterprassla är tydligen inte ett alternativ för den som vill följa Jesus. I stället verkar han vara mån om att makarna tar ansvar för att vara varandra trogna och vara nära varandra.

För det femte talar Jesus om att vi inte ska skilja oss. I en tid där hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa blir även det kontroversiellt. Jesus verkar på riktigt mena "tills döden skiljer oss åt" och inte "tills lusten avtar".

Jesus talar alltså om en livslång, trogen relation mellan en man och en kvinna. Så otidsenligt och kontroversiellt, men ändå så bra. Och faktiskt något som de flesta människor längtar efter, trots ihärdigt krypskytte mot äktenskapet. Vi människor misslyckas ofta, men att som kristen församling kapitulera inför all mänsklig ofullkomlighet är inte lösningen. Vi behöver i stället hjälpa varandra att med Guds hjälp leva i den typ av relationer som Jesus talar om.
Äktenskapet som institution, men också enskilda äktenskap, möter stora påfrestningar. På söndag är ett utmärkt tillfälle att undervisa om och lyfta fram Jesu ord om äktenskapet. Måhända kontroversiellt, men ack så sant. Jesu ord är inte ett tungt ok, utan befriande för den som tar till sig dem. Fira Äktenskapets dag!

Lukas Berggren

Långsam återhämtning för museerna efter pandemin

Kultur. Allt fler börjar besöka museer igen, efter det stora publiktappet under pandemisommaren 2020. Men... tisdag 28/9 05:00

Centerns besked kan rulla ut samtliga partier ur kyrkan

Ledare Beslut av slaget ”Partistyrelsen får i uppdrag att utreda …” känns sällan som någon revolution på... tisdag 28/9 00:10

Schweiz och San Marino om familj och fosterrätt

Ledare Förskjutningen i värdeliberal riktning, bort från klassiska kristna hållningar, fortsätter i... tisdag 28/9 00:00

S partistyrelse vill fortsätta styra över Svenska kyrkan

Kyrkopolitik. Banden mellan S och Svenska kyrkan ska inte luckras upp. Det slår Socialdemokraternas partistyrelse... måndag 27/9 13:29

Centerpartiet vill skära i föräldraledigheten

Politik. Centerpartiet vill ha en bred översyn av föräldraförsäkringen. Den nuvarande är för generös och... måndag 27/9 09:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier