Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

81 130 namn gör skillnad!

Opinion · Publicerad 09:49, 19 dec 2012

Fredagen precis före första advent lanserades Adventsuppropet. Bakgrunden till uppropet var den debattartikel från Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo på Skolverket, som publicerades på DN Debatt den 25 november. Den något provocerande rubriken var "Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan". De bägge konstaterade då att avslutningar nog kunde vara i kyrkan, men på ett villkor. Ett väsentligt villkor. "En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap." Så förkunnade myndigheten, med all sin statligt ålagda pondus.
Syftet med artikeln var enligt skribenterna att bringa reda, så att skolledare över vårt land skulle känna sig trygga med vad som gäller. Man kan med fog hävda att syftet inte uppnåddes. Resultatet blev oreda och en upprepning av den tröttande debatten om skolavslutningar i kyrkan. Rektorer över hela vårt land fick kalla fötter och ställde in traditionsenliga avslutningar i kyrkan. Ateisterna vädrade morgonluft och försökte med all sin iver applådera Skolverkets uttolkning av skollagen.

Men folket ville annorlunda. I går uppvaktade vi utbildningsminister Jan Björklund (FP). Och ministern var imponerad av namninsamlingen. 81 130 namn på drygt två veckor väcker tydligen respekt hos regeringen. Det var den största namninsamling som Jan Björklund hade tagit emot. Han sade sig tidigare ha läst av den folkliga opinionen och har därför förberett en lagöversyn som ska garantera att elever även framgent kan fira sina skolavslutningar i kyrkan – med psalmsång, julevangelium och andra kristna inslag.
Budskapet från utbildningsministern var mycket tydligt. Han har förankrat tankarna på en lagöversyn hos regeringen och regeringens inriktning är att elever ska kunna fira avslutningar i kyrkan. Och med de konfessionella inslag som är naturliga i en kyrka. Ingen munkavel på prästen alltså. Översynen påbörjas efter nyår och beräknas ta ett år, men regeringens mål är tydligt och klart. Skollagen ska förändras. Till detta måste vi – konfessionella som vi är – utbrista ett Amen!

Det här är en framgång, på flera plan.
Det är för det första en framgång i sakfrågan. Regeringen gör nu en översyn av skollagen, med inriktning att förändra den. Paradoxalt nog, så bäddade Skolverket för detta, genom sitt utspel den där novemberdagen. Deras utgångspunkt var att Gud skulle lämnas på kyrkbacken, men de rörde vid något i den svenska folksjälen. Vi kanske inte är så sekulariserade som vi tror, när det kommer till kritan.

För det andra är detta en framgång för kristen opinionsbildning. I den här frågan valde många kristna att stå tillsammans och lägga meningsskiljaktigheter åt sidan. Det är inte varje dag som Världen idag, Dagen och Seglora smedja står tillsammans på barrikaderna. Här gjorde vi det och det gav uppenbarligen resultat. Lärdomen för kristenheten borde vara att vi ofta når längre genom att kroka arm än genom att strida internt. Det betyder inte att vi negligerar de frågor där vi tycker olika. Nej, men när det är möjligt når vi längre tillsammans. Så, tack Dagen, Seglora och alla ni andra för gott samarbete!

Till sist är det en framgång för demokratin. Folkviljan hade framgång. Ofta har det här framställts som en fråga, där vi riskerar att stöta oss med invandrare från andra religioner. Jan Björklund sade sig aldrig ha träffat en invandrare som har problem med skolavslutningar i kyrkan. Det är inte rättvist att låta invandrare klä skott för vad små, men röststarka, ateistiska grupperingar driver. I den här frågan vann folket, både svenskar och invandrare. Tack till alla er läsare som valde att göra er röst hörd och gav regeringen en rejäl knuff i rätt riktning! Tillsammans kan vi åstadkomma mycket! Låt oss fortsätta arbetet.

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...