Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:8

Världen idag

Artiklar om: n��ringsliv
E-tidning