Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Artiklar om: Tjänstegåvorna

Sverige är i skriande behov av evangelister

Bibeln talar om de femfaldiga tjänstegåvorna: apostlar, profeter, herdar, evangelister och lärare.... lördag 9/5 00:00

En helt ny känsla av symfoni och samspel.

Utifrån vilket perspektiv brukar du läsa Efesierbrevet 4? ”Gör allt ni kan för att bevara Andens... onsdag 18/3 00:10
E-tidning
Senaste magasinen

Ingenting kunde stoppa ungdomarnas lovsångsfest

Ung. “Vi vill ge dig ära, ära ...”, hördes på långa vägar från den välfyllda Torpladan, sensommaren...