Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Artiklar om: Sveriges muslimska r��d
E-tidning