Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Artiklar om: Myndigheten f��r ungdoms- och civilsamh��llesfr��gor
E-tidning