Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Artiklar om: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det känns som om landet ockuperats inifrån.

Många känner att en gräns passerats och att Sverige befinner sig i en utförsbacke som inte kan... tisdag 23/6 08:58
E-tidning
Senaste magasinen

Ingenting kunde stoppa ungdomarnas lovsångsfest

Ung. “Vi vill ge dig ära, ära ...”, hördes på långa vägar från den välfyllda Torpladan, sensommaren...