Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Artiklar om: John Sjögren
E-tidning
Senaste magasinen