Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse.
Psaltaren 69:31

Världen idag

Artiklar om: Det infantila samh��llet
E-tidning