Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.
Psaltaren 119:18

Världen idag

Ryssland antar Putins nya nationalistiska grundlag

Nyhetskommentar · Publicerad 18:31, 8 jul 2020

Ett erkännande av ryska folkets tro på Gud, även om staten formellt sett är sekulär, tillsammans med en kristen definition av äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna, är några av de nya inslag som nu blivit en del av ryska federationens reviderade författning.

Enligt den av EU ifrågasätta ryska valkommissionen deltog 65 procent av befolkningen i folkomröstningen under hela den vecka medborgarna hade på sig. Rösten fungerade, originellt nog, också som lottsedel med möjlighet att vinna bilar och fastigheter.

Nästan 78 procent stödde ryska dumans (riksdagens) framröstade förslag, i sin tur initierat av rysknationalistiske presidenten Vladimir Putin.

Gudstro och kristen äktenskapssyn ska ses som ett tydligt uttryck för den auktoritäre president Putins – Rysslands ledare sedan nyårsafton 1999 – medvetna politik att ständigt påminna om skillnaden gentemot västvärldens liberala, sekulära, individualistiska och familjeupplösande efterkrigsutveckling. En historisk fas i Väst som Putin djupt föraktar och ser som livsfarlig för sitt eget land.

På så sätt kan den maktfullkomlige ryske ledaren slå an en vinnande sträng i de breda folklagren, impregnerade som de är sedan generationer av skepsis och misstro gentemot väst­världen – och så vinna ja-röster.

I denna anda finns även grundlagsparagrafer om ryska folkets ledande ställning i federationen, att rysk lag står över internationell rätt, en ryskchauvinistisk historieskrivning av andra världskriget samt förbättrade minimilöner och höjda, indexerade pensioner, inslag som normalt inte ingår i en författning.

Själva huvudsyftet med en ny författning är dock att garantera Vladimir Putins fortsätta maktinnehav även bortanför nuvarande slutårtalet 2024, den gräns på högst två mandatperioder i rad som gällt.

Nu nollställs i stället räkneverket för Putins alla tidigare presidentperioder 2000–2008 samt sedan 2012 (åren 2008–2012 var han mäktig premiärminister), vilket ger honom rätt att väljas om även 2024 och 2030. Först 2036, vid 84 års ålder, tillåter inte den nya ryska författningen Putin att kandidera fler gånger.

Om den inte ändras igen.

En avgörande kulturell, värderingsmässig, politisk och andlig skillnad finns tveklöst mellan öst och väst, förstärkt som den är av historiska erfarenheter i närtid.  

Bland politiska ledare och befolkning i Öst- och Centraleuropa – tydligast i Polen, Ungern, Rumänien och Ryssland – är nämligen minnet alltjämt levande av hur dryga 40 år av ateistisk kommunism och gudlöshet efter krigsslutet 1945 bröt ner människorna och samhällena moraliskt, samt gjorde umgänget förljuget och falskt. Detta i brist på tillit till varandra i ett utbrett angiverisystem.

Att vara en bekännande gudstjänstfirande kristen, och därmed en potentiell politisk kritiker till det rådande gudlösa och kristendomsfientliga kommunistsystemet, medförde direkta personliga risker och faror.

I västvärlden, däremot, har sedan 1960-talets studentinspirerade normupplösande och ateistiskt präglade vänsterrörelse begrepp som modernism, utveckling och framstegsvilja (det som kommit att kallas progressiv politik) knutits till den direkta motsatsen – nämligen att bryta ner just de religiösa, moraliska och kulturella värden som många förföljda troende kristna kämpade för och troget höll fast vid, trots ett högt personligt pris, i öst.

Så kom i västvärlden kristen gudstro, kyrka samt familjevärden kring äktenskap och trohet ses såsom förlegat – och hinder för människans egen, inneboende frigörelse – bland ledande politiska, kulturella och mediala värdeliberala vänsterinriktade cirklar.

Först 2036, vid 84 års ålder, tillåter inte den nya ryska författningen Putin att kandidera fler gånger. Om den inte ändras igen.

Är makten viktigare än sanning för Harris?

Gästledare Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har valt senator Kamala Harris som sin... lördag 15/8 00:00

Frågan är om du använder det du har fått?

Inför söndag 1 Korinthierbrevet 12:4–11 Jag var tio år gammal när jag på läger bad om att få bli andedöpt.... torsdag 13/8 00:10