Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Medierna mörkar Gud

Nyhetskommentar · Publicerad 00:00, 3 jul 2013

Sekularisering uppstår inte utan vidare. Inte heller trender. Inte ens mode eller våra shampoo-val är fritt från påverkan. Livsstilar, uppfattningar, människor blir exempel för andra som någonstans vid någon tidpunkt slår rot i människors medvetande. Demokratin i Sverige föddes inte heller av en slump. Människor tog på sig ledartröjor. De blev förebilder och gick in i kamp för att utveckla och påverka efter de övertygelser de gripits av. De svenska folkrörelserna i slutet på 1800-talet och en bra bit in på 1900 talet är exempel som styrker tesen. Frikyrkan etablerades mot en sovande och dogmatiskt förstelnad kyrka. Sverige nyktrade till. Religionen fick liv och blev till individuella drivkrafter och den svenska modellen av socialism skapade medvetet innehåll i ordet solidaritet.

Det här är inte nostalgi och historia, utan utomordentligt relevant i analysen av vår egen tid. 1900-talets Sverige byggdes av ideologier. 00-talet har hittills präglats av ytlighet, av­ideologi­sering och egoism. Den utvecklingen har skapat ett nytt samhälle, där solidariteten bytts ut mot materialism, andligheten mot New Age och bibelförnekelse, och nykterheten mot vinprovningar på snobbistisk löjenivå. Egoismen utvecklade i detta en ny människa, rationell, men med sig själv som norm, och "what's in it for me" som motto. I det samhället centreras och hyllas enbart egot. Gud, eller ens andra människor, som referens eller korrelat behövs inte. Det är Jag som gäller. Förebilden för mig själv är jag själv.
Där tycks dagens medier och flertalet svenska journalister befinna sig. Rationaliteten som ideologi avskaffar varje erfarenhet av religion som en konstruktiv livskraft och möjlighet för kyrkan att aktivt delta i sam­hälls­bygget. Folkrörelserna hade då, och har nu. en tydlig berättelse om den framtid de eftersträvar.

I stället har vi i Sverige gjort oss unika som ett av världens mest sekulariserade länder. Det är vi som är udda, när statsministern inte ens vågar träffa de samlade kristna kyrkorna, medan Obama samlar till bönefrukost. Det är vi som är udda, när kristen tradition betraktas som ideologiska skelett, medan Merkel vågar inleda Kyrkodagar i Tyskland. Det är vi som är udda, om vi tror att fler kokböcker och matlagningsshower mättar människors ideologiska behov. Det är svenska medier som är udda, när några, inför senaste påvevalet, menade att den stora katolska kyrkan med 1, 3 miljarder medlemmar helst borde välja en påve som är kvinna och lesbisk. Förutom okunskap och res­pekt­löshet är det flagrant in­tole­rans och journalistisk hybris.
Medierna speglar i bästa fall den ideologiska omvärld vi lever i. Men de styr och påverkar den också. Alldeles tydligt styr de mot supersekularisering, normdestruktion och egotrippning. Medierna har tagit på sig att ensamma forma "berättelsen" om Sverige, den som man sam­tidigt kräver att statsminister och partiledare borde skapa. Men "berättelsen om samhällsbygget" som inte medierna godkänner eller styr över göre sig inte besvär. Så manipulerar medierna demokratin. Journalistmakten skapar verkligheten, inte människorna själva. Det är inte bra.

Det finns fortfarande en stark berättelse om framtiden, om visioner, om engagemang, inte minst i den kristna folkrörelsen i Sverige. Den berättelsen mörkas i stora delar av svenska journalister. När Jesusmani­festationen samlar runt 20 000 kristna i Stockholm, förstår inte journalister på DN, i SR eller Svt vad som pågår, men Rapport skickar ut reportageteam till någon udda mc-parad med ett hundratal deltagare. När Pingströrelsen samlar 10 000 personer från alla generationer i Nyhem i Småland, gör sig Radio Jönköping lustig över att kondomförsäljningen ökar i Mullsjö. Och det var allt! När flera frikyrko­samfund nyligen går samman och bildar Equmenia-­­kyrkan, finns inte ett tele­gram att läsa eller höra, men i SR-programmet Människor och tro pratar man om mat och religion i Indien (!) eller om någon feminist i Malaysia. När musikfestivalen Frizon år efter år samlar tusentals unga i Närke, ägnar sig SR/P3 åt att skildra varje konkursad rockfestival ända in i varje svenskt buskage. Proportionsbrist, ovilja, historielöshet, demokratiblindhet, journaliststyrning, journalistmakt, välj själv vad som passar in. Det ingen berättar om finns inte, blir konsekvensen. Det här gäller demokratisk delaktighet.

Sociologiska och ideologiska svängningar brukar äga rum över tid. Jag tycker mig se tendenser till djup trötthet på den religionsfobi som råder bland svenska journalister. Botten är så nära att allt tyder på att det snart vänder. Jag möter dagligen en ny generation som nyfiket undrar vad gudstro kan innebära, eller om religion bara är krig och självmordsbombare. Därför behövs det fler journalister och nya redaktioner som vågar lyssna till andra berättelser än sina egna och se andra bilder än sin egen "byline".

Siewert Öholm
redaktionen@varldenidag.se

Fotnot: En ytterligare nyhetskommentar om media i Sverige finns att läsa här

Evangelisation – nej tack?

Ledare Forskningsinstitutet Barna Group har på uppdrag av Alpha USA gjort en undersökning av kristnas tankar kring evangelisation. Det mest omskakande...

Efter Strandhälls Orbán-attack – får brev från ungersk minister

Familjepolitik. Vi respekterar er politik – kan inte ni respektera vår? Det skriver Ungerns familjeminister till Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll...